18.6.2020 | Esko Piirainen | Yleinen

Unohda varhainen tuki?

KOHOn Tiina Kesti ja Baronan henkilöstöpäällikkö Jenni Närvä sekä  palvelupäällikkö Roope Jurvanen kyseenalaistivat Varhaisen tuen mallin toiminnan nykymuodossaan.

Lataa webinaari aiheesta osoitteesta:

. https://insights.barona.fi/webinaari-unohda-varhaisen-tuen-malli-vatu

ja lukaise introksi alla oleva KOHOn Tiina Kestin blogi:

UNOHDA VARHAINEN TUKI?

Varhaisen tuen mallit synnytettiin alkujaan tuomaan työpaikoille saadaan systematiikkaa siihen, miten sairauspoissaoloja seurataan. Ne korostivat työantajan vastuuta reagoida, kun sairauspoissaoloille sovitut ”hälytysrajat” ylittyvät. Mallien luomiseen kannustettiin sitomalla ne työterveyshuollon kustannusten korvauskäytäntöön – maksimikorvausten edellytyksenä oli kirjallinen kuvaus työpaikan varhaisen puuttumisen /välittämisen / tuentoimintatavasta.

Malleja on ajan saatossa tuoreutettu  ja tavoiteltu sitä, että tuki ja puheeksiotto ulottuisi jo aikaisempaan vaiheeseen: ”ota huoli puheeksi”. Lisäksi on rakennettu sähköisiä työkaluja sairauspoissaolojen seurantaan esimiehille ja HR:lle sekä valmennettu voimallisesti esimiehiä mallin käyttöön.

MIKSI SAIRAUSPOISSAOLOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET LISÄÄNTYVÄT, JOS VARTU TOIMII?

Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina kääntynyt kasvuun.  Jos vartu toimisi, niin miksi toimintamalli ei tuotakaan enää lisää työkykyisiä päiviä?

Malliin johtamiseen ja käytännön toimintaan liittyy useita kipupisteitä, joista taklaamme tässä mielestämme tärkeimmät.

Kokemuksiemme mukaan malli mielletään edelleen vahvasti sairauspoissaolojen kautta, jolloin mallin käytössä ollaan tämän vuoksi toistuvasti myöhässä. Voimavarat ovat monella jo todella vähissä, kun jäädään sairauslomalle ja siksi malli toimii erityisen huonosti mielen hyvinvoinnin haasteissa. Mallin ulkopuolelle jää usein myös presenteismi eli sairausläsnäolo tai ilmiö, jossa ollaan ”tekevinään” työtä.

Jos ja Kun keskustelua lähdetään käymään vointi ja sairauspoissaolot edellä, mennään alueelle, jossa moni esimies kokee epävarmuutta jo siitä, mistä asioista on soveliasta kysyä ja puhua. Esimiehiä ei saada  yrityksistä huolimatta toimimaan ”tasalaatuisesti” perinteisen varhaisen tuen mallin mukaan, niin kauan, kuin sen triggerinä ja lomakkeidenkin keskiössä on terveys ja ”jaksaminen” sekä sairastelu.

ONKO HOITOPOLKU OIKEA OSOITE?

Kun puhe lähtee liikkeelle sairaus / oirekeskeisenä, on luontevaa etsiä ratkaisuja työterveydestä- esimieshän  ei voi lähteä ”hoitamaan” tilannetta jos kyseessä on terveysongelmiksi tai  vaivoiksi määriteltyjä huolia. Näin vastuu ongelman  selvittämisestä ja ratkaisujen hakemisesta lähtee usein siirtymään työpaikan ulkopuolelle, terveydenhuollon hyvää tarkoittaville asiantuntijoille.

Työterveys on hyvä kumppani silloin kun kyse on todellakin kyvystä suoriutua työstä joko fyysisten tai psyykkisten työkyvyn pulmien vuoksi.  Mutta kuinka monessa tapauksessa työn sujumisen ongelmat liittyvätkin siihen, että  muuttuneesta työstä on kadonnut mieli tai siinä on mahdotonta onnistua jatkuvan sähläyksen ja härdellin vuoksi? Tai  miten usein työn tökkimisen taustalta paljastuukin, että osaaminen on päässyt vanhentumaan, jolloin onnistumiset työssä käyvät vähiin ja työn vaatimukset tuntuvat ylivoimaisilta. Kuinka usein heikon työsuorituksen on annettukin jatkua vuosikausia ilman että siihen on kukaan puuttunut, jolloin työntekijä on päässyt jo toden teolla ”tipahtamaan kelkasta” esim. tiedollisesti ja taidollisesti.

OSAAMISEN JA MOTIVAATION VAJEET JA TYÖN HÄIRIÖISYYS MUUTTUVAT DIAGNOOSEIKSI?

Näissä tapauksissa – kyllä- kyse on  työntekijän kuormittumisesta. Juurisyyt oireilulle  ovat kuitenkin työn hallinnan kadottamisen tunteessa Tämä  epätasapaino pitkittyessään aiheuttaa mielialan laskua ja saa fyysisetkin vaivat tuntumaan sietämättömiltä.

Tutkimusten mukaan vakava ja pitkäaikaien kuormitus aiheuttaa kehossa samanlaisen vasteen kuin depressio. Kehollisesti voimakas, kroonistunut kuormitus on sama asia kuin depressio. Tällöin se ilmiongelma, minkä näemme, on väsymys, uupumisoireet tai lievä masennus.

Lähdemme medikaaliselle ”hoitopolulle” kun oikea polku olisi työn sujuvoittamisen polku. Tarjolla on ”hoidollisia” ja ”tukevia”, ”kuntouttavia” ja ”terapeuttisia” ratkaisuja, joista vastaa työpaikan ulkopuolinen ”terveyden asiantuntija” 

VARHAISESTA TUESTA VARHAISEEN JOHTAMISEEN

Kun huomataan, että työt eivät suju entiseen malliin,,tarvitaan varhaista johtamista. Se on keskustelua työstä; työn tuloksista ja  siitä, mitä sen tekeminen tuottaa: energiaa, innostusta vaiko tympiintymistä ja pettymyksiä. Varhaisen johtamisen puheessa arvioidaan yhdessä, miten arki sujuu; mikä toimii, mikä tökkii, mitä työntekijä on saanut aikaan (määrä) ja millaista on työn jälki (laatu). Asetetaan yhdessä tavoitteet, minkä pitää muuttua, jotta työntekijä voisi suoriutua työstään ja olla ylpeä tekemisestään.

Varhaisen johtamisen ydin on työssä ja ajatuksessa että työ tuottaa tekijälleen hyvinvointia. Työhyvinvointi syntyy, kun  onnistun itsellekin merkityksellisellä työn osa-alueella. Siksi ”jaksamisen” ongelmat usein liittyvätkin siihen,  että syystä tai toisesta työn ”hyvin tekeminen ”estyy, jolloin se ei tuotakaan enää kicksejä , enkä saa sen tekemisestä enää tyydytystä.

Tähän tilanteeseen ratkaisupolut ovat työpaikan päänäyttämöllä varhaisessa johtamisessa, jossa työterveyshuollolla on korkeintaan vierailijan sivurooli.

Lisää aiheesta

Tule Kohottajaksi!

KOHO Consulting Oy on konsultointi- ja valmennusyritys, joka auttaa organisaatioita lisäämään työkykyisiä päiviä. Tiedämme, miten työkykyä kannattaa johtaa niin, että se kohottaa yrityksen arvoa ja arvoja. Viritämme yrityksen johtamisen ketjun...

Lue lisää

KOHO Consulting ja Aon yhteistyöhön suomalaisen työkykyjohtamisen kehittämiseksi

Käsillä on työkykyjohtamisen uusi aikakausi. Työkykytoiminnan vanhassa ajassa riittivät virkistyspäivät, liikuntasetelit ja henkilöstökysely kerran vuodessa. 2020- luvulla työkykyjohtamisesta tulee merkittävä strateginen elementti. Tuleva vuosikymmen näyttää, että yhdelläkään yrityksellä ei ole...

Lue lisää

KOHO Consultingille uusi osakas: Jukka-Pekka Annala esittäytyy

Uutta kohti! On ollut ihmeellinen alkuvuosi. Jäin tammikuussa pois töistä, jotta saisin enemmän aikaa perheen kanssa ja kaikelle sille, mikä on jäänyt työn, uran ja yrittämisen jalkoihin. Sain sattuman ja...

Lue lisää
Blogiarkisto