Palvelut

TAVOITTEEMME ON, ETTÄ YRITYKSEN HENKILÖSTÖ ON TERVEENÄ TUOTTAVASSA TYÖSSÄ.


 

Autamme organisaatioita vähentämään tekemättömän työn kustannuksia ja parantamaan tulosta. Haastamme kumppanit: työterveyden, työeläkeyhtiön ja vakuuttajat tekemään töitä menestyksenne eteen. Vahvistamme työkykyjohtamisen ketjun tukemaan entistä paremmin työn sujumista.

TYÖTERVEYSPALVELUN UUDISTAMINEN KILPAILUTTAMALLA

Toimiva työterveys on tuloksellisen työkykyjohtamisen perusta.

Milloin yrityksenne työterveyspalvelut on kilpailutettu viimeksi? Entä miten vakuutusratkaisuilla voidaan täydentää työterveyspalvelua? Toteutamme kilpailutuksen täysin uudella tavalla ja kustannustehokkaasti. Vahva osaamisemme vaikuttavasta työterveyspalvelusta näkyy toiminnassamme näkemyksellisyytenä ja kykynä selkeyttää.

TYÖTERVEYSPALVELUN TEHOSTAMINEN

Päivitä työterveys tähän päivään.

Tuoreutamme työterveysyhteistyön nykyisen kumppaninne kanssa. Toimintasuunnitelma ja -mallit saadaan vastaamaan yrityksenne liiketoiminnan tarpeita ja työterveyden kustannukset tulevat läpinäkyväksi.

JOHDON JA HR:N PALVELUT

Johdonmukainen työkykyjohtaminen näkyy tuloksessa ja hyvinvoinnissa.

Autamme johtamaan työkykyä liiketoimintalähtöisesti ja viemme sen arkitoiminnaksi. Luomme toimintamallit ja käytännöt osaksi johtamisen järjestelmää. Saamme työterveyshuollon, työeläkeyhtiön ja vakuuttajat tekemään vaikuttavampaa yhteistyötä yrityksenne tavoitteiden eteen.

VALMENNUKSET

Varmuutta ja työkaluja arjen työkykyjohtamiseen.

Työkykyjohtamisen taso punnitaan arjen tilanteissa. Valmennuksissamme esihenkilöt saavat käytännönläheisiä työkaluja työkykyhaasteiden ratkomiseen ja työn sujuvoittamiseen.