Valmennukset

Työkykyä tukee tutkitusti hyvä ja kannustava johtaminen.

Esihenkilö voi omalla toiminnallaan vahvistaa kokemusta työn oikeudenmukaisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Näillä tekijöillä on selkeä yhteys työkykyyn ja työhaluun. Työelämän laadun parantaminen työtä sujuvoittamalla ja esihenkilötyötä parantamalla vähentää sairauspoissaoloja vielä todennäköisemmin kuin elämäntapojen remontointi.

Esihenkilötyön merkitys ja linjakkuus korostuu työn jatkuvien muutosten pyörteissä. Esihenkilöiltä vaaditaan entistä enemmän läsnäoloa ja valmentajan taitoja. Työkykyyn ja työhaluun liittyvät muutokset on tunnistettava ajoissa ja huoliin on uskallettava tarttua aktiivisesti ja varhain. Esihenkilön oma työvire ja tasapaino ratkaisevat onnistumisen: Väsyneestä pomosta ei ole iloa kenellekään. Myös työntekijöiden on osattava hallita oman kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa.

 

Tyypillisiä teemoja esihenkilövalmennuksissamme ovat:

  • Haasteelliset tilanteet ja niiden puheeksi otto sekä aktiivinen varhainen välittäminen
  • Työn sujuvoittaminen ja häiriökuormituksen vähentäminen
  • Fasilitointitaidot: Miten osallistan, oivallutan ja saan kaikki mukaan työn kehittämiseen?
  • Onnistumisten johtaminen valmentavalla otteella
  • Itsensä johtaminen sekä oman energian ja palautumisen hallinta
  • Työkyvystä huolehtiminen muutospyörteisessä työympäristössä

KOHO Consultingin valmennuksia toteuttavat kokeneet asiantuntijat ja valmentajakumppanit. Valmennuksille on leimallista käytännönläheisyys ja innostavuus. Tavoitteena on oppien siirtyminen arkijohtamiseen. Olemme onnistuneet, kun esimiehet saavat työkaluja ja varmuutta omaan toimintaansa. Valmentajat ovat itse tehneet esihenkilötyötä ja tietävät siis, mistä puhuvat.

 

Todellinen työn sujuvuusloikka syntyy hyvällä arkijohtamisella. Parempaa esihenkilötyötä – vähemmän saikkua!

Ota yhteyttä


Ota meihin yhteyttä ja tehdään yhdessä lisää työkykyisiä päiviä!