4.12.2019 | Esko Piirainen | Työterveysyhteistyö

Työterveys tehokkaammaksi

Kilpailutuksen sijaan yhteistyötä voidaan kehittää uudelle tasolle nykyisen kumppanin kanssa.  Palvelumme auttaa tehostamaan yhteistyön sisältöä, kustannuksia ja tuloksia.

Kokemuksemme mukaan tehostamisen mahdollisuuksia on sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon toiminnoissa ja erityisesti yhteistyön pelisäännöissä ja käytännöissä. Kehittämisen paikkoja olemme asiakkaiden kanssa tunnistaneet mm. seuraavissa kohden:

Työkyvyn tuki työterveyshuollossa

Tehostamisella saadaan uutta jämäkkyyttä varhaisen tuen toimintaan, kun odotukset, roolit ja vastuut selkeytetään ja luodaan tällekin yhteistyölle mitattavat tavoitteet. Työterveysneuvottelut ja työkykyarviot saadaan avullamme hyötykäyttöön ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy. Kevennetyn työn mallia saadaan paremmin hyödynnettyä ja yhteistyötä eläkevakuuttajan kanssa voidaan tiivistää case management -työskentelyssä.

Ohjausryhmätyöskentely ja raportointi

Ohjausryhmät ovat liian usein toteavia ja jo toteutuneeseen suuntautuvia tapaamisia. Ohjausryhmätyöskentelyn tasonnosto tuo palavereihin uutta ryhdikkyyttä ja tavoitteellisuutta. Raportoinnista on pystyttävä tekemään johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Näin päästään johtamaan työkykyä tiedolla ja painopiste siirtyy reagoinnista ennakointiin.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmia leimaa tyypillisesti konkretian puute: Mitattavat tavoitteet loistavat poissaolollaan ja toimenpiteet on kuvattu hyvin yleisellä tasolla. Toimintasuunnitelmaan saadaan KOHOn avulla uudenlaista tavoitteellisuutta ja konkretiaa, minkä myötä toimintaa pystytään aidosti johtamaan ja arvioimaan.

Terveystarkastukset

Vapaaehtoisia terveystarkastuksia voidaan myös tarkastella kriittisesti: Onko toteutus jumiutunut vanhojen rutiinien toistoon ja mitä terveystarkastukset itse asiassa tuottavat? Millaiset sisällöt palvelisivat paremmin yrityksen tarpeita työn luonteen huomioiden? Järkevöittämisellä terveystarkastuksista saadaan enemmän hyötyä sekä yksilöille että myös työyhteisölle ja esimiehille.

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvitykset voidaan usein toteuttaa huomattavasti järkevämmin ja kustannustehokkaammin kuin on totuttu. Autamme muotoilemaan sisällöltään osuvampia työpaikkaselvityksiä, jotka eivät ole pelkkä lakisääteinen pakko vaan tuottavat lisäarvoa organisaatiolle.

Tehostamisen kohteet ja tavoitteet määritellään yhdessä. Tehostaminen voi olla keveimmillään sparraussessioita ja taustatukea yrityksen HR:lle. Se voi tarkoittaa myös yhteisiä kehityssessioita työterveyden edustajien kanssa ja tarvittaessa mukaan otetaan myös esim. työsuojelun, eläkeyhtiön tai tapaturmayhtiön edustajat. Tuloksena on toivotut ja todennettavat muutokset paitsi työterveyden toimintaan myös yrityksen omiin toimintamalleihin ja käytäntöihin.

 

Esko Piirainen ja Tiina Kesti

Lisää aiheesta

CASE DIGITA: Uutta ryhtiä työterveysyhteistyöhön

Digita valitsi KOHO Consultingin kumppanikseen työkykyjohtamisen kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena oli tehostaa yrityksen työterveyspalveluita ja edistää käytäntöjä sekä mittareita henkilöstön työkyvyn optimoimiseksi. Digita tarjoaa digitaalisen infrastruktuurin palveluita matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille,...

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten se tehdään toisin! Loikka työterveyden toimintasuunnitelmasta työpaikan työterveyssuunnitelmaan

KOHO Consulting Oy:n johtava työkykyasiantuntija Tiina Kesti ja IKEA Oy:n Health and Wellbeing Leader Kati Horttanainen olivat puhumassa HENRY ry:n webinaarissa 29.10.2020 työterveyshuollon toimintasuunnitelman eli tosun uudistamisesta. Tästä aiheesta lisää...

Lue lisää

Tehdään se toisin! Loikka työterveyden toimintasuunnitelmasta työpaikan työterveyssuunnitelmaan

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman eli tuttavallisemmin tosun uudistamistarve on syntynyt yritysten tuskastumisesta nykyiseen suunnitelmaan. Turhaumia aiheuttavat sekä massiiviset ja jäykät suunnitelmapohjat että suunnittelun prosessi. Halusimme lähteä ravistelemaan tuota yhtälöä ja kääntämään sitä...

Lue lisää

Millaista on aloitteellinen työterveysyhteistyö parhaimmillaan? Työterveyden mahdollisuuksia positiiviseen ilahduttamiseen

Kävin taas tällä viikolla useita keskusteluja työterveyshuollon yhteistyön kipupisteistä yritysten kanssa. Yksi säännöllisesti esille nouseva asia on HR:n ja esimiesten toive siitä, että työterveyshuolto olisi aktiivisempi ja aloitteellisempi kanssakäymisessä. Ekstrovertimpi...

Lue lisää

Työterveys esimiehen kumppanina – Tasonnosto yhteistyölle

Mitä esimiesten on hyvä tietää työterveyshuollosta? Miten esimies voi hyödyntää työterveysyhteistyötä työkykyhaasteissa ja työyhteisön erilaisissa tilanteissa? Työterveysyhteistyössä on esimiehen näkökulmasta ainakin kolme tärkeää kontaktipistettä Työkykyongelmien ratkominen Työpaikkaselvitysten hyödyntäminen Tuki erilaisiin...

Lue lisää

Vakuutukset työterveyden täydentäjänä

Yrityksille markkinoidaan ns. terveysturvavakuutuksia hyvin aktiivisesti suoraan vakuutusyhtiön toimesta tai työterveyspalvelun toimijan kautta osana työterveyspalvelua. Miten vakuutuksilla laajennetaan tai täydennetään työterveyttä ennalta sovittuun hintaan kustannustehokkaasti? Palvelussamme selvitämme tämän seuraavien vaiheiden...

Lue lisää

Työterveyspalvelun kilpailuttamisen toteutus

Työterveyspalvelun kilpailuttamisella haetaan usein kustannussäästöjä ja laadukkaampaa palvelua. Yhä useammin palvelua halutaan täydentää terveysturvavakuutuksella. KOHO on kehittänyt kymmenen toimintavuotensa aikana työterveyshuollon kilpailutukseen mallin ja työkalut, jotka varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Tunnemme...

Lue lisää
Blogiarkisto