Työterveys tehokkaammaksi

joulu 4, 2019 | Blogi, Työterveysyhteistyö

Kilpailutuksen sijaan yhteistyötä voidaan kehittää uudelle tasolle nykyisen kumppanin kanssa.  Palvelumme auttaa tehostamaan yhteistyön sisältöä, kustannuksia ja tuloksia.

Kokemuksemme mukaan tehostamisen mahdollisuuksia on sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon toiminnoissa ja erityisesti yhteistyön pelisäännöissä ja käytännöissä. Kehittämisen paikkoja olemme asiakkaiden kanssa tunnistaneet mm. seuraavissa kohden:

Työkyvyn tuki työterveyshuollossa

Tehostamisella saadaan uutta jämäkkyyttä varhaisen tuen toimintaan, kun odotukset, roolit ja vastuut selkeytetään ja luodaan tällekin yhteistyölle mitattavat tavoitteet. Työterveysneuvottelut ja työkykyarviot saadaan avullamme hyötykäyttöön ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy. Kevennetyn työn mallia saadaan paremmin hyödynnettyä ja yhteistyötä eläkevakuuttajan kanssa voidaan tiivistää case management -työskentelyssä.

Ohjausryhmätyöskentely ja raportointi

Ohjausryhmät ovat liian usein toteavia ja jo toteutuneeseen suuntautuvia tapaamisia. Ohjausryhmätyöskentelyn tasonnosto tuo palavereihin uutta ryhdikkyyttä ja tavoitteellisuutta. Raportoinnista on pystyttävä tekemään johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Näin päästään johtamaan työkykyä tiedolla ja painopiste siirtyy reagoinnista ennakointiin.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmia leimaa tyypillisesti konkretian puute: Mitattavat tavoitteet loistavat poissaolollaan ja toimenpiteet on kuvattu hyvin yleisellä tasolla. Toimintasuunnitelmaan saadaan KOHOn avulla uudenlaista tavoitteellisuutta ja konkretiaa, minkä myötä toimintaa pystytään aidosti johtamaan ja arvioimaan.

Terveystarkastukset

Vapaaehtoisia terveystarkastuksia voidaan myös tarkastella kriittisesti: Onko toteutus jumiutunut vanhojen rutiinien toistoon ja mitä terveystarkastukset itse asiassa tuottavat? Millaiset sisällöt palvelisivat paremmin yrityksen tarpeita työn luonteen huomioiden? Järkevöittämisellä terveystarkastuksista saadaan enemmän hyötyä sekä yksilöille että myös työyhteisölle ja esimiehille.

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvitykset voidaan usein toteuttaa huomattavasti järkevämmin ja kustannustehokkaammin kuin on totuttu. Autamme muotoilemaan sisällöltään osuvampia työpaikkaselvityksiä, jotka eivät ole pelkkä lakisääteinen pakko vaan tuottavat lisäarvoa organisaatiolle.

Tehostamisen kohteet ja tavoitteet määritellään yhdessä. Tehostaminen voi olla keveimmillään sparraussessioita ja taustatukea yrityksen HR:lle. Se voi tarkoittaa myös yhteisiä kehityssessioita työterveyden edustajien kanssa ja tarvittaessa mukaan otetaan myös esim. työsuojelun, eläkeyhtiön tai tapaturmayhtiön edustajat. Tuloksena on toivotut ja todennettavat muutokset paitsi työterveyden toimintaan myös yrityksen omiin toimintamalleihin ja käytäntöihin.

 

Esko Piirainen ja Tiina Kesti

Viimeisimmät artikkelit