4.12.2019 | Esko Piirainen | Työterveysyhteistyö

Työterveys tehokkaammaksi

Kilpailutuksen sijaan yhteistyötä voidaan kehittää uudelle tasolle nykyisen kumppanin kanssa.  Palvelumme auttaa tehostamaan yhteistyön sisältöä, kustannuksia ja tuloksia.

Kokemuksemme mukaan tehostamisen mahdollisuuksia on sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon toiminnoissa ja erityisesti yhteistyön pelisäännöissä ja käytännöissä. Kehittämisen paikkoja olemme asiakkaiden kanssa tunnistaneet mm. seuraavissa kohden:

Työkyvyn tuki työterveyshuollossa

Tehostamisella saadaan uutta jämäkkyyttä varhaisen tuen toimintaan, kun odotukset, roolit ja vastuut selkeytetään ja luodaan tällekin yhteistyölle mitattavat tavoitteet.

Työterveysneuvottelut ja työkykyarviot saadaan avullamme hyötykäyttöön ja esimiesten kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy. Kevennetyn työn mallia saadaan paremmin hyödynnettyä ja yhteistyötä eläkevakuuttajan kanssa voidaan myös tiivistää case management- työskentelyssä.

Ohjausryhmätyöskentely ja raportointi

Ohjausryhmät ovat liian usein toteavia ja jo toteutuneeseen suuntautuvia tapaamisia. Ohjausryhmätyöskentelyn tasonnosto tuo palavereihin uutta ryhdikkyyttä ja tavoitteellisuutta. Raportoinnista on pystyttävä tekemään johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Näin päästään johtamaan työkykyä tiedolla ja painopiste reagoinnista ennakointiin.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmia leimaa tyypillisesti konkretian puute; mitattavat tavoitteet loistavat poissaolollaan ja toimenpiteet on kuvattu hyvin yleisellä tasolla. Toimintasuunnitelmaan saadaan KOHOn avulla uudenlaista tavoitteellisuutta ja konkretiaa, jolla toimintaa pystytään aidosti johtamaan ja arvioimaan.

Terveystarkastukset

Vapaaehtoisia terveystarkastuksia voidaan myös tarkastella kriittisesti: onko toteutus jumiutunut vanhojen rutiinien toistoon ja mitä terveystarkastukset itse asiassa tuottavat? Millaiset sisällöt palvelisivat paremmin yrityksen tarpeita huomioiden työn luonne. Järkevöittämisellä saadaan terveystarkastuksista enemmän hyötyä yksilöille mutta myös työyhteisölle ja esimiehille.

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvitykset voidaan usein toteuttaa huomattavasti järkevämmin ja kustannustehokkaammin kuin on totuttu. Autamme muotoilemaan sisällöltään osuvampia työpaikkaselvityksiä, jotka eivät ole pelkkä lakisääteinen pakko vaan tuottavat lisäarvoa organisaatiolle.

Tehostaminen kohteet ja tavoitteet määritellään yhdessä. Tehostaminen voi olla keveimmillään sparraussessioita ja taustatukea yrityksen HR:lle .Se voi tarkoittaa myös yhteisiä kehityssessioita työterveyden edustajien kanssa ja tarvittaessa mukaan otetaan myös esim. työsuojelun,eläkeyhtiön tai tapaturmayhtiön edustajat. Tuloksena on toivotut, todennettavat muutokset paitsi työterveyden toimintaan, myös yrityksen omiin toimintamalleihin ja käytäntöihin.

 

Lisää aiheesta

Tehdään se toisin! Loikka työterveyden toimintasuunnitelmasta työpaikan työterveyssuunnitelmaan

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman eli tuttavallisemmin tosun uudistamistarve on syntynyt yritysten tuskastumisesta nykyiseen suunnitelmaan. Turhaumia aiheuttavat sekä massiiviset ja jäykät suunnitelmapohjat että suunnittelun prosessi. Halusimme lähteä ravistelemaan tuota yhtälöä ja kääntämään sitä...

Lue lisää

Millaista on aloitteellinen työterveysyhteistyö parhaimmillaan- työterveyden mahdollisuuksia positiiviseen ilahduttamiseen

Kävin taas tällä viikolla useita keskusteluja työterveyshuollon yhteistyön kipupisteistä yritysten kanssa. Yksi säännöllisesti esille nouseva asia on HR:N ja esimiesten toive siitä, että työterveyshuolto olisi aktiivisempi ja aloitteellisempi kanssakäymisessä. Ekstrovertimpi...

Lue lisää

Vakuutukset työterveyden täydentäjänä

Yrityksille markkinoidaan ns. terveysturvavakuutuksia hyvin aktiivisesti suoraan vakuutusyhtiön toimesta tai työterveyspalvelun toimijan kautta osana työterveyspalvelua. Mitenkä vakuutuksilla laajennetaan tai täydennetään työterveyttä ennalta sovittuun hintaan kustannustehokkaasti? Palvelussamme selvitämme tämän seuraavien vaiheiden...

Lue lisää

Kilpailuttamisen toteutus

Työterveysyhteistyön kilpailuttamisella haetaan usein kustannussäästöjen sekä laadukkaampaa palvelua. Yhä useammin palvelua halutaan täydentää terveysturvavakuutuksella. KOHO on kehittänyt kymmenen toimintavuotensa aikana työterveyshuollon kilpailutukseen mallin ja työkalut jotka varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Tunnemme...

Lue lisää
Blogiarkisto