24.10.2019 | Esko Piirainen | Työkykyjohtaminen

Sparraamme työkykyjohtamisen tulokselliseksi

Työkykyjohtamisessa on onnistuttu, kun työt sujuvat eikä työ vaaranna terveyttä vaan lisää sen tekijöiden hyvinvointia. Vain riittävän työkykyinen henkilöstö voi saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Työkykyjohtamisen sparraus tähtää aina henkilöstön aikaansaannoskyvyn lisäämineen ja ja työn tuottavuuden parantamiseen.

Työkykyjohtamisen suunta ja strategiayhteys

Autamme yritystä ottamaan ohjat työkykyjohtamisessa. Se tehdään rakentamalla työkykyjohtamisen sisältö, tavoitteet ja mittarit, osaksi organisaation johtamisjärjestelmää.

Työkykyjohtamisen painopiste siirtyy tuellamme seurailevasta ja reagoivasta ennakoivaan. Työkyvystä, työhyvinvoinnista ja työkyvyttömyyden kustannuksista olevaa tietoa osataan hyödyntää päätöksenteossa paremmin. Strategian sormenjälki näkyy työkykytoiminnan investoinneissa ja sisällöissä.

Työkykyjohtamisen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus

Työkykyjohtamisen ei voi olla henkilöriippuvaista ja satunnaista. Tehtävänämme auttaa yritystä muuttamaan työkykytavoitteet käytännön suunnitelmiksi ja toimenpiteiksi, rooleiksi ja vastuiksi. Sparraus voi kohdistua myös rakenteisiin ja käytäntöihin, jolloin vahvistamme työkykyjohtamisen johdonmukaisuutta. Vankistamme toimintamalleja siirtymään käytänntöön (kuten varhaisen tuen malli ja tilapäisen / korvaavan työn malli) ja teemme niistä tavoitteellista ja mitattavaa toimintaa.

Tavoitteisiinne sitoutuneet sidosryhmät

Työterveyshuolto, eläkeyhtiö ja tapaturmavakuuttaja ovat yrityksen työkaluja työkyvyn edistämisessä ja henkilöriskien hallinnassa. Autamme hyödyntämään näitä sidosryhmiä niin, että ne parhaiten tukevat yritystänne siinä, mitä tavoittelette. Kiritämme ne uudenlaiseen yhteistyöhön, jota ohjaavat yrityksen tavoitteet, eivät yksittäiset palvelut tai tuotteet. Autamme myös löytämään parhaat kumppanit toteuttamaan tavoitteiden mukaista yhteistyötä.

Tekemisemme on konsultoivia sparrauskeskusteluja tai tiiviimpää työskentelyä erilaisissa workshopeissa. Menetelmät ja kokoonpanot valitsemme tavoitteen mukaan . Huolehdimme etenemisestä tavoitteen suuntaan ja tuomme kokemuksemme ja viimeisimmän tutkitun tiedon hyödyksenne.

Lisää aiheesta

Työkykyjohtaminen käytännön teoiksi

Työkykyä tukee tutkitusti hyvä ja kannustava johtaminen. Esimies voi omalla toiminnallaan vahvistaa kokemusta työn oikeudenmukaisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista - näillä on selkeä yhteys työkykyyn ja työhaluun. Työelämän laadun parantaminen työtä sujuvoittamalla ja...

Lue lisää
Blogiarkisto