Sparraamme työkykyjohtamisen tulokselliseksi

loka 24, 2019 | Blogi, Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtamisessa on onnistuttu, kun työt sujuvat, eikä työ vaaranna terveyttä vaan lisää tekijöidensä hyvinvointia. Vain riittävän työkykyinen henkilöstö voi saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Työkykyjohtamisen sparraus tähtää aina henkilöstön aikaansaannoskyvyn lisäämiseen ja työn tuottavuuden parantamiseen.

TYÖKYKYJOHTAMISEN SUUNTA JA STRATEGIAYHTEYS

Autamme yritystä ottamaan ohjat työkykyjohtamisessa. Se tehdään rakentamalla työkykyjohtamisen sisältö, tavoitteet ja mittarit osaksi organisaation johtamisjärjestelmää.

Työkykyjohtamisen painopiste siirtyy tuellamme seurailevasta ja reagoivasta ennakoivaan johtamiseen. Työkyvystä, työhyvinvoinnista ja työkyvyttömyyden kustannuksista saatavilla olevaa tietoa osataan hyödyntää päätöksenteossa paremmin. Strategian sormenjälki näkyy työkykytoiminnan investoinneissa ja sisällöissä.

TYÖKYKYJOHTAMISEN SYSTEMAATTISUUS JA SUUNNITELMALLISUUS

Työkykyjohtaminen ei voi olla henkilöriippuvaista ja satunnaista. Tehtävämme on auttaa yritystä muuttamaan työkykytavoitteet käytännön suunnitelmiksi ja toimenpiteiksi, rooleiksi ja vastuiksi. Sparraus voi kohdistua myös rakenteisiin ja käytäntöihin, jolloin vahvistamme työkykyjohtamisen johdonmukaisuutta. Vankistamme toimintamalleja, kuten varhaisen tuen mallia ja korvaavan työn mallia, siirtymään käytäntöön ja teemme niistä tavoitteellista ja mitattavaa toimintaa.

TAVOITTEISIINNE SITOUTUNEET SIDOSRYHMÄT

Työterveyshuolto, eläkeyhtiö ja tapaturmavakuuttaja ovat yrityksen kumppaneita työkyvyn edistämisessä ja henkilöriskien hallinnassa. Autamme teitä hyödyntämään näitä sidosryhmiä siten, että ne tukevat yritystänne siinä, mitä juuri te tavoittelette. Kiritämme kumppanit uudenlaiseen yhteistyöhön, jota ohjaavat yrityksen tavoitteet, eivät yksittäiset palvelut tai tuotteet. Autamme teitä löytämään parhaat kumppanit toteuttamaan tavoitteidenne mukaista yhteistyötä.

Meidän tekemisen tapoja ovat konsultoivat sparrauskeskustelut ja tiivis työskentely erilaisissa workshopeissa. Menetelmät ja kokoonpanot valitsemme aina tavoitteen mukaan. Huolehdimme etenemisestä tavoitteen suuntaan ja tuomme kokemuksemme sekä viimeisimmän tutkitun tiedon hyödyksenne.

 

Esko Piirainen ja Tiina Kesti

Viimeisimmät artikkelit