Referenssit

ASIAKKAAMME SUOSITTELEVAT MEITÄ.


 

Lisäämme asiakkaidemme työkykyisiä päiviä monipuolisilla konsultointi- ja valmennuspalveluilla, joihin kuuluvat työterveyshuollon kilpailutus, nykyisen työterveysyhteistyön tehostaminen, työkykyjohtamisen kehittäminen sekä arkijohtamista ja työkykyä tukevat valmennukset.

Työskentelemme aina vaikuttavasti, käytännönläheisesti ja näkemyksellä asiakkaamme osaamista kasvattaen ja uutta näkökulmaa tuoden.

Indutradella on aito halu kehittää työkykyjohtamista ja tarjota käytännön työkaluja esihenkilötyön tueksi. Työkykyjohtamisen merkityksen ymmärtäminen ja ihmisten kehittäminen nähdään tärkeinä kannattavan kasvun edellytyksinä. Indutrade haluaa lisätä ymmärrystä siitä, mitä ennakoiva työkykyjohtaminen tarkoittaa ja miten merkittävä osa se on arjen lähijohtamista. Konsernin työkykyjohtamista alettiin kehittää yhdessä KOHO Consultingin kanssa vuonna 2022 ja kehitystyö jatkuu edelleen. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

“KOHOn vahvuus on kohdata ihmiset vaikuttavasti niin livenä kuin virtuaaliympäristössä. Osallistujat ovat aidosti läsnä myös Team-valmennuksissa ja keskustelevat aktiivisesti. Uskon, että KOHO on onnistunut laajentamaan esihenkilöidemme ymmärrystä siitä, millainen merkitys ennakoivalla arkijohtamisella on. Tärkeintä on olla läsnä, näyttää arvostuksensa ja kiinnostuksena henkilöstöä kohtaan sekä tarjota jokaiselle mahdollisuus onnistua”

– Indutrade, Niina Perälä, HR-johtaja

Componenta valitsi KOHOn kumppanikseen työterveyshuollon kilpailutukseen, jonka myötä työterveyshuolto yhdistettiin yhdelle toimijalle. Lisäksi Componentalla haluttiin vahvistaa työkykyjohtamisen ajattelua ja tavoitteeksi nousi entistä vahvemmin huolehtiminen henkilöstön terveydestä koko työuran ajan. KOHO auttoi Componentaa vahvistamaan työkykyjohtamisen malleja ja tuomaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmalla vaikuttavuutta. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

KOHO vakuutti Componentan ammattitaidollaan ja substanssiosaamisellaan.

“KOHO laajensi ajatteluamme siitä, mitä kaikkea työkykyjohtamiseen liittyy. KOHO veti projektin loistavasti ja eteneminen tapahtui aina, kuten oli sovittu”

– Componenta, Margit Pietiläinen, HR Manager

“KOHOn avulla säästimme merkittävästi aikaa, sillä vaatii paljon paneutumista osata vertailla asioita keskenään ja johtaa projektia.”

– Componenta, Pasi Mäkinen, COO

ARE halusi kehittää työterveysyhteistyötä nykyisen kumppaninsa kanssa. KOHO Consulting toimi projektissa asiantuntijana ja toi uusia näkökulmia kehitystyöhön. KOHOn ehdotusten pohjalta ARE:ssa rakennettiin uudenlaisia tapoja toimia. Tavoitteena oli saada työterveyshuollon asiantuntijoilta entistä parempaa ja ennakoivampaa työkykyjohtamisen tukea. Vaikuttavuutta tavoiteltiin lisäksi mallien uudistamisella yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

Emme olisi saaneet näin vaikuttavaa tekemistä ilman KOHOn asiantuntemusta ja lisäkäsiä. He huolehtivat jäsennellystä projektista ja antoivat paljon uusia näkökulmia. KOHO on aktiivinen läpiviejä ja ajatusten haastaja, jota on helppo suositella kumppaniksi muillekin”

– ARE, Laura Alalauri, työkykypäällikkö

S-ryhmä toteutti laajan työterveystoimijoiden kilpailutuksen KOHO Consultingin avulla. Yli 40 000 työntekijää koskevassa kilpailutuksessa KOHO Consulting toi ulkopuolista näkökulmaa S-ryhmien omien ajatusten rinnalle sekä tuki prosessia omalla kokemuksellaan ja työpanoksellaan. Kilpailutuksen tavoitteena oli varmistaa, että työterveysyhteistyö vastaa S-ryhmän nykyistä tarvetta ja auttaa tukemaan työntekijöiden kestävää hyvinvointia.

KOHO Consulting vakuutti S-ryhmän sujuvalla yhteistyöllä, joka mahdollisti kilpailutusprosessin määrittelyn ja toteutuksen tavoitteiden mukaisesti. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

Yhteistyö KOHOn kanssa on ollut välitöntä ja suoraa, ilman turhia muodollisuuksia. Voin ehdottomasti suositella KOHOa muillekin kumppanina.”

– S-ryhmä, Matti Räsänen, HR-asiantuntija

Hoivatie valitsi KOHOn työkykyjohtamisen kumppanikseen laajaan projektiin, jossa KOHOn luotsaamana uudistettiin työkykyjohtamisen toimintamallit, selkiytettiin johtamisketjua ja valmennettiin esihenkilöitä käytännön johtamistyössä. Lisäksi hiottiin työterveysyhteistyötä niin, että se tukee Hoivatien tavoitteita ja tarpeita entistäkin vaikuttavammin.

KOHO Consultingin asiantuntijat saivat kiitosta konkreettisesta työotteestaan ja vahvasta osaamisestaan niin työterveyshuollon kuin myös työeläkevakuuttamisen saralla. Kohottajat toivat projektiin ulkopuolista näkemystä ja kykyä luoda uusia toimintamalleja. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

“KOHO pystyi varmistamaan projektin etenemisen, haastamaan yhteistyökumppaneitamme sekä rakentamaan kanssamme raamit, joiden arvo tullaan varmasti näkemään jo tulevan vuoden aikana” arvioi hallintojohtaja Liisa Rumpunen.

Hoivatie kiittelee KOHOa jouhevasta yhteistyöstä. KOHOlla oli merkittävä rooli fasilitaattorina, substanssiosaamisen tarjoajana sekä projektin vetäjänä.

– Hoivatie, Krista Merikanto, HRD-asiantuntija

Pohjolan Osuuspankki satsaa työhyvinvointiin konkreettisesti ja pitkäjänteisesti. KOHO Consulting on toteuttanut Pohjolan Osuuspankille Oulun alueella kattavia hyvinvointivalmennuskokonaisuuksia, joissa huomioidaan sekä keho että mieli. Ryhmät kokoontuvat kuukauden välein koko päivän kestävään ryhmävalmennukseen, johon kuuluu palautumiseen ja stressinsäätelyyn, uneen sekä ravintoon liittyvät alustukset ja keskustelut. Lisäksi osallistujat saavat erinomaisen kuvan kunnostaan liikkuvuus-, tasapaino- ja kuntotestien kautta. Firstbeat-mittaus usean kuukauden seurantajaksolla mahdollistaa oman palautumisen tasapainon seurannan ja henkilökohtainen palaute siitä auttaa tekemään tarvittavia korjausliikkeitä. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

KOHO on ollut valmennuskokonaisuuden vetäjänä vakuuttava:

“Tiina antoi oman asiantuntemuksensa luentoihin ja lisäksi auttoi löytämään muut yhteistyökumppanit valmennuksiin. Emme olisi yksin osanneet rakentaa tällaista sisältöä. Lisäksi saimme nauttia täydestä palvelusta, kun Tiinalla oli vetovastuu ryhmästä. Hän hoiti muun muassa yhteydenpidon ryhmäläisiin ja jakoi meille palautetta aktiivisesti”, kertoo Eija Helala, Pohjolan Osuuspankin henkilöstöpäällikkö.

– Pohjolan Osuuspankki, Teija Mäenpää, pankinjohtaja

Jämsän kaupungilla on pitkät työkykyjohtamisen perinteet. Käytössä olevan jämsäläisen hyvän työn mallin kautta myös mittaristo on edistynyt. Kaiken pohjana on sujuva työarki, jossa jokaisella työntekijällä on selkeät tavoitteet ja tehtävät, ja resursseja on varattu riittävästi.

KOHO Consulting toteutti Jämsän kaupungille kolmiosaisen esihenkilövalmennuksen työkykyjohtamisen kehittämiseksi. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

“KOHO:n Tiina Kesti osasi lukea tilannetta hyvin ja hänen kanssaan oli helppo työskennellä. Tiinalla oli herätteleviä ajatuksia ja hyviä työkaluja keskustelun lisäämiseksi.”

– Jämsän kaupunki, Hannele Rahkonen, kehittämispäällikkö

Rovaniemen moottorikelkkatehdas, BRP Finland, valitsi KOHO Consultingin työkykyjohtamisen kumppanikseen. Tavoitteena oli kehittää henkilöstön hyvinvointia paneutumalla erityisesti esihenkilötyön ja tiimityöskentelyn kehittämiseen.

BRP Finland valitsi uuteen strategiaansa kaksi kehityssuunta, esihenkilöiden ja tiimien kehittämispolun, joiden toteuttamiseen saatiin merkittävää tukea KOHO Consultingin Tiina Kestiltä. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

“KOHO Consulting on meille luonteva ja luotettava kumppani, joka on tuonut paljon konkretiaa kehitystyöhömme, ja myös nostanut esille käytäntöjämme, joista kannattaa olla ylpeä.”

– BRP Finland Oy, Mari Kumpu, henkilöstöpäällikkö

Koskisen on yli satavuotias puunjalostuksen perheyritys, joka haluaa olla toimialansa paras työnantaja. Henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi työterveyshuolto kilpailutettiin yhteistyössä KOHO Consultingin kanssa. Yhteistyöhön Koskisen halusi kumppanin, jolla olisi riittävä asiantuntijuus ja kyky viedä vaativa prosessi läpi sovitulla aikataululla.

KOHO Consulting vakuutti koskislaiset käytännönläheisellä lähestymisellään ja selkeällä projektisuunnitelmalla siitä, miten kilpailutus kannattaisi toteuttaa ja aikatauluttaa. Itse kilpailutus oli lopulta tiivis rutistus, joka saatiin vietyä loppuun sovitussa aikataulussa. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

“Työterveyshuollon kilpailutus ei ole sellainen prosessi, jonka voi täysin ulkoistaa. Konsulttien asiantuntemus on kriittistä, mutta samalla yrityksen itsensä tulee sitoutua prosessiin, jotta päästään parhaisiin tuloksiin.”

– Koskisen Oy, Minna Luomalahti, henkilöstöpäällikkö

Rakennusyhtiö Hartela kilpailutti työterveyshuollon kumppaninsa KOHO Consultingin avulla. Työkykyjohtamiseen erikoistuneiden ammattilaisten avulla haettiin vaikuttavuutta työterveyshuoltoon, jotta riskit pystytään ennakoimaan ajoissa ja henkilöstö pysyy työkykyisenä. 

Hartela lähti ensin kilpailuttamaan vakuutusmeklaria henkilövakuuttamisen kokonaisuuteen, johon liittyivät myös sairaskuluvakuutukset. Samalla haluttiin tehdä myös laadukas työterveyshuollon tarkastelu ja kilpailutus, joka oli edellisen kerran tehty vuonna 2013. Lue lisää projektista ajankohtaista osiossa

“KOHOn ammattilaiset ovat helposti lähestyttäviä ja loistavia tyyppejä. Tarpeen tullen heiltä löytyy sopivaa napakkuutta ja kykyä argumentoida puolestamme, sillä he tietävät täysin, mitä työterveyshuollolta voi vaatia.

KOHO piti huolen siitä, että strategia jalkautuu osaksi toimintasuunnitelmaa. Toiminnan seuraaminen ja mittarointi oli paljon pidemmälle vietyä kuin mihin oma osaamisemme olisi riittänyt”  

– Hartela konserni, Samppa Mäki-Patola, henkilöstöjohtaja

Takeda toteutti työterveyshuollon kilpailutuksen yhdessä KOHO Consultingin asiantuntijoiden kanssa. Kilpailutuksen jälkeen KOHO oli Takedan tukena myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisessa.

KOHOn prosessi, aikataulutus ja asiantuntijuus toimivat. Saimme tuoreita näkökantoja ja KOHOn asiantuntijat todella kaivoivat kaiken mahdollisen tiedon monesta näkökulmasta. Kiitos KOHOlle mahtavasta yhteistyöstä ja raikkaasta haastamisesta – emme usko, että olisimme yksin saaneet tämän maaliin näin hienosti!

– Takeda Oy, Anna Fogdell, HR Business Partner

Digitalla haluttiin kehittää työkykyjohtamista, mihin KOHO Consulting valikoitui kumppaniksi. Digitan työterveyspalvelut kilpailutettiin ja työterveysyhteistyö suunniteltiin uudelleen. Lisää hankkeesta ajankohtaista osiossa.

KOHOsta on ollut meille korvaamaton apu. Digitan tarpeet työterveyden yhteistyölle on nyt selkeästi määritelty ja ennen kaikkea on mietitty ja vastuutettu aidosti sekä työpaikan että työterveyshuollon toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Kohottajat ymmärtävät liiketoiminnan tarpeet ja hallitsevat työterveyden läpikotaisin.

– Digita Oy, Taija Lehtola, henkilöstöjohtaja

KOHO Consulting oli Novartin kumppani työterveyshuollon kilpailutuksessa. Kohottajien asiantuntemuksella Novart sai järkevöitettyä työterveyshuollon kokonaisuuden vastaamaan tarpeitaan – ja vielä kustannustehokkaasti

Olimme todella tyytyväisiä kilpailutusprosessiin. Kohottajien ammattitaito ja kyky ymmärtää meidän organisaatiomme tavoitteet oli erinomaista. Prosessin ansiosta saimme tehostettua työterveyspalveluitamme työkykyisyyttä paremmin tukevaksi ja mikä parasta, opimme myös samalla itse lisää työkykyjohtamisesta.

– Novart Oy, Annamaria Väli-Klemelä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Kirkon palvelukeskus, Läsnäjohtaminen Kipassa -hanke, Sami Savilaakso, johtaja. 

KOHO Consulting toimi asiantuntijana Kirkon palvelukeskuksen työhyvinvointihankkeessa. Hankkeen tarve syntyi poikkeustilan aiheuttamasta nopeasta siirtymästä etätyöhön, mikä toi uusia vaatimuksia työn ja esimiesten osaamisen kehittämiseen. Lue lisää hankkeesta ajankohtaista osiossa