CASE KOSKISEN: Työterveysyhteistyön ja tehdasvastaanoton uudistaminen

huhti 12, 2022 | Blogi, Työkykyjohtaminen, Työterveysyhteistyö

Koskisen on yli satavuotias puunjalostuksen perheyritys, joka haluaa olla toimialansa paras työnantaja. Henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi työterveyshuolto kilpailutettiin yhteistyössä työkykyjohtamiseen erikoistuneen KOHO Consultingin kanssa.  

 

Koskisen näkee työterveyshuollolla merkittävän roolin henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Henkilöstöpäällikkö Minna Luomalahti kertoo, että pohjatyöt kilpailutukseen valmistautumisessa tehtiin huolellisesti. Pitkän prosessin aikana pohdittiin, mitä kilpailutuksella tavoitellaan ja kuinka se toteutetaan. Yhteistyöhön haluttiin kumppani, jolla olisi riittävä asiantuntijuus ja kyky viedä vaativa prosessi läpi sovitulla aikataululla.

KOHO Consulting vakuutti koskislaiset käytännönläheisellä lähestymisellään ja selkeällä projektisuunnitelmalla siitä, miten kilpailutus kannattaisi toteuttaa ja aikatauluttaa. Itse kilpailutus oli lopulta tiivis rutistus, joka saatiin vietyä loppuun sovitussa aikataulussa. 

Luomalahti kiittelee konsulttien panosta ja erityisesti tukea kokonaisuuden hahmottamisessa. Aikaa tarjousten perehtymiseen piti varata kuitenkin myös Koskisen päässä.   

“Työterveyshuollon kilpailutus ei ole sellainen prosessi, jonka voi täysin ulkoistaa. Konsulttien asiantuntemus on kriittistä, mutta samalla yrityksen itsensä tulee sitoutua prosessiin, jotta päästään parhaisiin tuloksiin.” 

Yksi isoimmista haasteita oli palveluvalikoimien vertailu eri toimittajien välillä. Tavoitteena oli löytää työterveyshuollon kumppani, jolla olisi valmius tuottaa työterveyshuollon palveluja tehdasvastaanotolla Lahdessa, kattavasti valtakunnallisesti muilla Koskisen toimintapaikkakunnilla, sekä tuoda työkalun ja osaamista työkykyjohtamisen kokonaisvaltaisen mallin kehittämiseen. 

Yllätyksenä kilpailutuksessa tuli se, että potentiaalisten palveluntuottajien valikoima olikin kapea. Lisäksi tehdasvastaanotolle oli haastavaa löytää osaava työterveyslääkäri.  

 Työterveyskumppaniksi valikoitui Pihlajalinna 

Kilpailutuksen voitti Pihlajalinna, jonka kanssa yhteistyö on käynnistynyt Luomalahden mukaan sujuvasti. Tehdasvastaanotot pyörivät toivotulla tavalla, minkä lisäksi palveluja saa nyt kattavasti ja valtakunnallisesti. Pihlajalinnan tarjoama ympärivuorokautinen palvelu huomioi erityisesti vuorotyötä tekevät työntekijät aiempaa paremmin. 

Luomalahti kertoo, että työterveysyhteistyötä on lähdetty rakentamaan yhdessä johtoryhmätasoa myöten.

“Haluamme varmistaa, että koko organisaatio puhaltaa yhteen hiileen työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.” 

Koskislaisten kanssa oli todella mukavaa ja sujuvaa tehdä yhteistyötä. Työterveyshuollon kilpailutuksen toteutus sujui täysin suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. 

Kohottajat toteavat, että kilpailutuksessa mielenkiintoisinta oli, kuinka koskislaisille erittäin tärkeä työpaikkavastaanotto kyettäisiin järjestämään Järvelään. Minnan ja muiden koskislaisten tuella tämäkin asia saatiin neuvoteltua työkykyjohtamisen tavoitteiden mukaiseksi.

Viimeisimmät artikkelit