CASE KIRKON PALVELUKESKUS: Sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa

touko 17, 2021 | Blogi, Työkykyjohtaminen

KOHO Consulting toimi asiantuntijana Kirkon palvelukeskuksen eli tuttavallisemmin Kipan työhyvinvointihankkeessa Läsnäjohtaminen Kipassa – sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa. Työsuojelurahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

MIKSI ETÄTYÖTÄ JA -JOHTAMISTA HALUTTIIN KEHITTÄÄ?

Kun Kirkon palvelukeskuksessa siirryttiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia etätyöhön, työn ja esimiesten osaamisen kehittämisessä tunnistettiin uudenlaisia haasteita. Kirkon palvelukeskuksen johtaja Sami Savilaakso täsmentää hankkeen tarvetta:

”Hankkeen tarve syntyi nopeasta siirtymisestä laajamittaiseen etätyöhön. Esimiesten ja johdon oli tarpeen luoda tilannekuvaa poikkeusajan käytänteistä ja niiden toimivuudesta.”

Etätyön ja -johtamisen kehittäminen koettiin tärkeäksi Kirkon palvelukeskuksessa, jossa kiinnitetään aktiivisesti huomiota työhyvinvoinnin edistämiseen. Sami Savilaakso kertoo, että tulevaisuudessa Kipan tavoitteena on laajentaa kaikkien työntekijöidensä etätyömahdollisuuksia:

”Siksi on tärkeä löytää työyhteisöön yhdenmukaiset ja tasapuoliset johtamisen käytänteet, jotka palvelevat eri toiminnoissa työskentelevien asiantuntijoiden sujuvaa työskentelyä myös etänä.”

MITEN ETÄTYÖHAASTEESEEN VASTATTIIN?

Kehittämishankkeen työpajoissa käsiteltiin laajasti eri teemoja etätyön pelisäännöistä oman kuormittumisen ja palautumisen hallintaan. Tutuksi tulivat niin virtuaalifasilitointi kuin onnistumiset etäjohtamisessa – ja paljon muuta! Yksikön esimiesten kehittymistä tärkeässä tehtävässään tuettiin henkilökohtaisella coachingilla. Sami Savilaakso kertoo hankkeen toteutuksesta:

”Hankkeessa edistettiin uusien toimintatapojen omaksumista arkijohtamisessa. Hanke toteutettiin esimiesten työpajoina, joiden välillä seuraavan työpajan teemaa työstettiin oman tiimin ja työhyvinvointikoordinaattorityöparin kanssa. Yhteisten pelisääntöjen ja uusien työmenetelmien luominen etätyöhön koettiin keskeiseksi työyhteisön hyvinvoinnin varmistamiseksi.”

ENTÄ MITEN TÄSSÄ ONNISTUTTIIN?

Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa poikkeustilasta huolimatta. Sami Savilaakso summaa hankkeen onnistumisia:

”Hankkeen myötä yksikköön on saatu muodostettua etätyönä tehtävää esimiestyötä tukevia yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja. Esimiesten ja työntekijöiden välinen avoin ja säännöllinen yhteydenpito niin Teams-palavereina kuin epävirallisempinakin puheluina webbikameroiden välityksin on osoittautunut yksilöiden ja työyhteisön työhyvinvointia tukevaksi tekijäksi.”

KOHO Consulting kiittää kipalaisia avoimesta, innostuneesta ja keskittyneestä asenteesta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tiina Kesti tiivistää tämän hyvin:

”Kohottajien työn antoisimpia asioita on työarjen rikkaus; erilaiset projektit, kohtaamiset, keskustelut ja kehittämistilanteet, joissa punaisena lankana kulkee työhyvinvointi ja työkyky.”

Eli täsmälleen kuten tässä Kirkon palvelukeskuksen hankkeessa!

Viimeisimmät artikkelit