CASE Jämsän kaupunki: Panostusta työkykyjohtamiseen

huhti 28, 2022 | Blogi, Työkykyjohtaminen

KOHO Consulting toteutti Jämsän kaupungille kolmiosaisen esihenkilövalmennuksen työkykyjohtamisen kehittämiseksi.

 

Hannele Rahkonen, Jämsän kaupungin kehittämispäällikkö kehittää työkseen organisaation henkilöstön työhyvinvointia sekä kuntalaisten hyvinvointia. 

“Meille työkykyjohtaminen merkitsee koko johtamisen kokonaisuutta, joka lähtee viime kädessä siitä, miten arvokkaina ihmiset nähdään. Tämä näkyy suoraan strategiassa ja budjetissa.”

Rahkonen kertoo, että Jämsässä työkykyjohtamisella on pitkät perinteet. Käytössä olevan jämsäläisen hyvän työn mallin kautta myös mittaristo on edistynyt. Kaiken pohjana on sujuva työarki, jossa jokaisella työntekijällä on selkeät tavoitteet ja tehtävät, ja resursseja on varattu riittävästi.

“Perusolosuhteiden ja johtamisen tulee olla kunnossa. Helposti puuttuvat tavoitteet tai vaikkapa uhka ulkoistuksesta vievät pohjan psykologiselta turvallisuudelta. Tällöin työn kuormitus johtuu muista asioista kuin työstä tai sen määrästä itsessään.” 

Rahkonen muistuttaa, että erityisesti tällä hetkellä työntekijäkokemukseen on panostettava, sillä osaajapula näkyy laajasti niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. 

 

ESIHENKILÖILLE LISÄÄ VALMIUKSIA ARKEEN

Jämsän kaupunki valitsi KOHO Consultingin toteuttamaan kolmiosaisen esihenkilökoulutuksen tukemaan  strategian uudistamista ja aktiivisen tuen mallin päivitystä. 

“Kehittäjän pahin pelkohan on jäädä omien ajatustensa vangiksi. Ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemykset ja haastaminen auttavat toiminnan kehittämisessä”, Rahkonen pohtii. 

Ensimmäisessä työpajassa paneuduttiin ennakointiin: miten tunnistaa ensimmäiset viitteet mahdollisesti heikkenevästä työkyvystä? Samalla käytiin läpi esimiesten omaan jaksamiseen liittyviä teemoja. Toisessa työpajassa käsiteltiin konkreettisesti, kuinka ottaa puheeksi työkykyyn liittyviä, ajoittain vaikeitakin asioita työntekijän kanssa. Kolmannessa työpajassa edettiin ratkaisuihin ja keinoihin, joilla voidaan tukea työkykyä.

Rahkonen kiittelee KOHO:n käytännönläheistä kokonaisuutta, jossa osallistaminen oli onnistunutta. Pienryhmätyöskentelyssä esimiehet saivat myös toisiltaan arvokasta vertaissparrausta. 

“KOHO:n Tiina Kesti osasi lukea tilannetta hyvin ja hänen kanssaan oli helppo työskennellä. Tiinalla oli herätteleviä ajatuksia ja hyviä työkaluja keskustelun lisäämiseksi.” 

Rahkonen arvioi, että esihenkilöille on erityisen tärkeää oppia havaitsemaan hiljaisia signaaleja ja sen jälkeen tietää, millaisia askeleita voidaan ottaa. Vain näin voidaan ennaltaehkäistä vakavampia työkykyongelmia.

“Samaan aikaan kun koulutamme esimiehiä, painotamme myös henkilöstölähtöisyyttä. Työntekijöiden on tärkeää ymmärtää oma vastuunsa niin työstä kuin työkyvystä ja oppia osaltaan rakentamaan ratkaisuja. Viisaus ei asu yksin esimiehen päässä.” 

KOHO:n Tiina Kesti kehuu Jämsän työryhmän ja esihenkilöiden poikkeuksellisen osallistavaa otetta, jossa esihenkilöt otettiin hankkeeseen mukaan aktiivisesti. 

“Päädyimmekin mielenkiintoiseen yhdistelmään, jossa esihenkilöitä valmennetaan aiheen tiimoilta ja samalla saadaan yhteisistä työpajoista ja välitehtävistä sisältöä mielen tuen mallin päivittämiseen. Jämsässä on selkeästi oma vahva tekemisen meininki työkykyjohtamisessa.” 

Viimeisimmät artikkelit