Case Hoivatie – Uusi työkykyjohtamisen malli ja tukea esihenkilöiden työhön

kesä 28, 2023 | Blogi, Työkykyjohtaminen, Valmennukset

KOHO Consulting auttoi Hoivatietä rakentamaan uuden yhtiön työkykyjohtamisen mallin. Kattavaan, yli vuoden mittaiseen yhteistyöhön on kuulunut myös johtamisketjun selkiyttäminen sekä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön yhteistyön kirkastaminen sekä esihenkilöiden valmentaminen arjen työkykyjohtamiseen. 

 

Yhtiönä Hoivatie on syntynyt 2022 vuoden vaihteessa, jolloin Nuorten Ystävät ja ODL yhdistivät palveluliiketoimintansa. Tuolloin yhteensä neljä eri liiketoimintayhtiötä sulautui yhteen ja muodostui Hoivatie Oy. Hoivatien palvelut koostuvat lasten, nuorten ja perheiden palveluista, vammaispalveluista, ikääntyneiden palveluista, avo- ja työelämäpalveluista sekä Posion kunnan sosiaalipalveluista. Yksityisenä toimijana Hoivatie täydentää palveluillaan julkisen sektorin sosiaalipalveluja.

Uudelle yhtiölle tarvittiin toimivat työkykyjohtamisen malli, pelisäännöt ja ohjeet. Tähän prosessiin haluttiin tueksi ulkopuolinen kumppani. Työkykyjohtamisen merkitys korostuu nykyisessä markkinatilanteessa:

“Sosiaalitoimialan toimintaympäristö on ollut varsin voimakkaassa muutoksessa jo useamman vuoden, mikä voi tuoda epävarmuuden tunteen myös työntekijöille. Työvoiman saatavuustilanne on ja tulee säilymään haastavana. Tilanne kuormittaa Hoivatien vakituista henkilöstöä mm. lisääntyvänä perehdyttämisen tarpeena sekä henkilöstön joustamisena työvuoroissa. Lisäksi yleinen yhteiskunnallinen tilanne voi aiheuttaa epävarmuutta. Hoivatiellä, kuten sosiaalihuoltoalalla yleisesti, työn keskeisiä kuormitustekijöitä ovatkin etenkin henkinen kuormitus sekä myös fyysiset kuormitustekijät. Meidän on pidettävä erityistä huolta työntekijöidemme jaksamisesta ja hyvinvoinnista, sillä psykososiaalisen kuormituksen aiheuttamien poissaolojen määrä on jo ollut kasvussa”, kertoo hallintojohtaja Liisa Rumpunen.

Kilpailutuksessa KOHO Consultingin näytöt ja uudenlainen tapa työkykyjohtamisen kehittämiseen erottui edukseen.

“KOHO:n Tiina Kesti ja Esko Piirainen puhuivat alusta asti konkreettisesti siitä, mitä lähdetään tekemään. Kaipasimme ulkopuolista, laajaa näkemystä ja kykyä haastaa sekä meidän ajatteluamme että kehittää toimintaa paitsi sisäisesti myös kolmikannassa työterveys- ja työeläkeyhtiön kanssa”, kuvailee HR Business Partner Tiina Kariniemi.

Työkykyjohtamisen yhteistyö alkoi suunnitelman laatimisella ja tilannekuvan kartoituksella, jossa käytiin läpi yhtiöiden aikaisemmat tavat toimia sekä kartoitettiin työkykyjohtamiseen liittyvät kustannukset ja riskit. Selvityksessä havaittiin, että fuusioituneiden yhtiöiden toimintatavat olivat yllättävän samansuuntaiset, vaikka eroavaisuuksiakin löytyi.

Kartoituksen pohjalta laadittiin uuden yhtiön kehityssuunnitelma, jonka painopisteiksi nousivat johtamisen kirkastaminen, esihenkilöiden tukeminen, työkykyjohtamisen mallien terävöittäminen sekä työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. Projektia ohjasi KOHO:n sparraama johtoryhmä ja liiketoiminnan ja henkilöstöhallinnon edustajista koostuvan ydinryhmä.

Osallistavien työpajojen myötä työkykyjohtamista pyrittiin kehittämään vahvemmin osaksi arkityötä ja lähijohtamista. Työpajatyöskentelyyn osallistui laaja-alaisesti eri henkilöstöryhmien edustajia esihenkilöistä ohjaajiin ja asiantuntijoihin. Esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallia, päihdeohjelmaa ja korvaavan työn toimintamallia käytiin läpi käytännön tasolla, jotta esihenkilöillä olisi matalampi kynnys tunnistaa ja toimia.. Esihenkilöt saivat harjoituksia, konkreettisia apuvälineitä, vinkkejä ja palautetta, jotta pystyisivät ja rohkenisivat ottaa aiempaa aktiivisemmin keskusteluun erilaiset työkykyasiat ja -haasteet.

Hoivatie kiittelee KOHO:a jouhevasta yhteistyöstä. KOHO:lla oli merkittävä rooli fasilitaattorina, substanssiosaamisen tarjoajana sekä projektin vetäjänä integraatioaikana, jolloin yhtiö rakensi ja harmonisoi muutoinkin uusia toimintamalleja ja järjestelmiä.

“KOHO pystyi varmistamaan projektin etenemisen, haastamaan yhteistyökumppaneitamme sekä rakentamaan kanssamme raamit, joiden arvo tullaan varmasti näkemään jo tulevan vuoden aikana. Esihenkilöillä on HR:n tukemana erittäin tärkeä rooli siinä, miten uusi työkykyjohtaminen tapa lähtee elämään arjessa, eikä nyt tehty hyvä pohjatyö unohdu”, arvioi Liisa Rumpunen.

Tuki muutoksen johtamisessa on ollut tuoreelle yhtiölle tärkeää myös projektin ulkopuolella.

“Olemme saaneet sujuvasti apua aina, kun olemme sitä tarvinneet. KOHO:n Tiina on koulutukseltaan psykologi, mistä on ollut meille apua myös tämän projektin ulkopuolella. Hän on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten erilaiset organisaation tilanteet koskettavat ihmistä ja miten heitä voidaan parhaiten tukea”, arvioi HRD-asiantuntija, Krista Merikanto.

Viimeisimmät artikkelit