CASE DIGITA: Uutta ryhtiä työterveysyhteistyöhön

touko 16, 2021 | Blogi, Työterveysyhteistyö

Digita valitsi KOHO Consultingin kumppanikseen työkykyjohtamisen kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena oli tehostaa yrityksen työterveyspalveluita ja edistää käytäntöjä sekä mittareita henkilöstön työkyvyn optimoimiseksi.

Digita tarjoaa digitaalisen infrastruktuurin palveluita matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Yritys työllistää Suomessa parisen sataa osaajaa.

Digita valitsi KOHO Consultingin työkykyjohtamisen kumppanikseen loppuvuodesta 2019. Yhteistyö alkoi työterveyspalveluiden kilpailuttamisella, jonka tuloksena päädyttiin jatkamaan yhteistyötä nykyisen työterveyskumppanin kanssa.

“KOHO auttoi meitä jäsentämään yhteistyömme mallia, jotta voisimme saada työterveyden yhteistyöstä enemmän vastinetta. Asiat saivat selkeät raamit ja kirkastui mitä kaikkea työterveyshuollolta voi odottaa. Tuli myös uusia hyviä ideoita ja käytäntöjä.”

KILPAILUTUKSESSA MÄÄRITETYT TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU ILMAN TYÖTÄ

Kilpailutuksen ohella yhteistyö työterveyshuollon kanssa suunniteltiin uudelleen. KOHO toteutti kehitystyöpajat, joissa Digitan työkykytavoitteet nostettiin osaksi toimintasuunnitelmaa. Myös työsuojelupäällikkö otettiin kiinteämmin mukaan työterveyshuollon suunnitteluun.

Kehitystyöpajojen tarkoituksena oli tuoda työterveyshuollon suunnitelma osaksi arjen käytäntöjä. Mittaamisessa ei keskitytty enää pelkästään lopputuloksiin, kuten sairaspoissaoloihin, vaan myös ennakoiviin mittareihin, kuten varhaisen tuen keskustelujen lukumäärään, osasairauspäivärahan käytön aktiivisuuteen tai lisääntyneisiin työterveyshuollon käynteihin.

KOHOn työkykyjohtamisen asiantuntijat osallistuivat lisäksi ohjausryhmätyöskentelyyn varmistaen,  että sovitut asiat siirtyivät käytäntöön. KOHOn osaamista hyödynnettiin myös varhaisen tuen mallin päivittämiseen sekä kinkkisiin työkykyjohtamisen tilanteisiin.

“KOHOsta on ollut meille korvaamaton apu. Digitan tarpeet työterveyden yhteistyölle on nyt selkeästi määritelty ja ennen kaikkea on mietitty ja vastuutettu aidosti sekä työpaikan että työterveyshuollon toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.”

Positiivinen energia on ollut kantava teema yhteistyössä.

“Tiina ja Esko eivät ole mitään jäykistelijöitä, vaan työskentely heidän kanssaan on aidosti hauskaa. Samalla he saavat tehokkaasti asioita aikaan! Kohottajat ymmärtävät  liiketoiminnan tarpeet ja hallitsevat työterveyden läpikotaisin.”

Viimeisimmät artikkelit