Case Componenta – Vahvempaa työkykyjohtamista ja yhtenäisempi työterveyshuolto metallialan pörssiyhtiölle

helmi 29, 2024 | Blogi, Työkykyjohtaminen, Työterveysyhteistyö

KOHO Consulting auttoi Componentaa vahvistamaan työkykyjohtamisen mallia ja yhdistämään koko työterveyshuollon yhdelle toimijalle. Yhtiön tavoitteena on, että kaikki työntekijät pysyvät työkykyisinä ja hyvinvoivina koko työuransa ajan ja pääsevät nauttimaan eläkepäivistään terveinä.

 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö ja Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Componentalla työskentelee noin 600 eri alojen ammattilaista. Yhtiö valmistaa korkealaatuisia valettuja ja/tai koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tavoitteet yhteistyölle

Componenta halusi yhdistää työterveyshuollon yhdelle toimijalle, sillä aiemman yrityskaupan yhteydessä konsernissa oli useampi työterveyshuoltopalveluiden tarjoaja. Yrityskauppojen jälkeisen integraation jälkeen yhtiö oli edennyt suunnitellusti strategiatavoitteissaan, joten oli oikea aika miettiä laajempaa kokonaisuutta ja vahvistaa työkykyjohtamisen ajattelua.

Tavoitteeksi nousi entistä vahvemmin huolehtiminen henkilöstön terveydestä koko työuran ajan. Componentan työkykyjohtamisella edistetään henkilöstön työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia työssä sekä ennakoidaan, hallitaan ja pienennetään suunnitelmallisesti henkilöstön sairauspoissaoloja, riskiä menettää työkykynsä ja tai päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Keskeisiä työkykyjohtamisen työkaluja ovat muun muassa puheeksi ottamisen -mallit, sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden seuranta sekä toimet työhön paluun tukemiseksi. Parhaiten ja tuloksellisemmin voidaan vaikuttaa henkilöstön terveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin ennaltaehkäisevässä vaiheessa.

“Työkykyhaasteet ovat muuttuneet ja meidän tulee pystyä reagoimaan niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Asiakastarpeisiin reagoinnin ja teknologiakehityksen myötä työn tempo on yhä nopeampaa ja työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän erilaisia taitoja ja kykyä hypätä tehtävästä toiseen. Kaikkien etu on, että tulevaisuudessa koittavat eläkepäivät alkavat meillä kaikilla terveenä ja hyvinvoivina”, Componentan HR Manager Margit Pietiläinen kertoo.

Substanssiosaamista työterveyshuollon kilpailutukseen

Componenta valitsi työkykyjohtamisen kumppanikseen KOHO Consultingin, joka vakuutti ammattitaidollaan ja substanssiosaamisellaan. Yhteistyö alkoi tilannekuvan kartoittamisella. KOHO haastatteli laajasti Componentan henkilöstöä, minkä jälkeen edettiin tarjouspyyntövaiheeseen.

KOHO vei projektia aktiivisesti eteenpäin, kasasi muistiot ja teki vertailuja sekä laskelmia. Näiden pohjalta Componenta sai selkeän kuvan tavoitteistaan ja sopimusneuvotteluihin oli luontevaa edetä.

“KOHO laajensi ajatteluamme siitä, mitä kaikkea työkykyjohtamiseen liittyy. Oli myös helpottavaa, että yhteyshenkilömme Tiina Kesti fasilitoi keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. KOHO veti projektin loistavasti ja eteneminen tapahtui aina, kuten oli sovittu”, Pietiläinen arvioi.

Kilpailutuksen jälkeen Componenta yhdisti työterveyshuollon toiselle aiemmista yhteistyökumppaneistaan. Samalla työkykyjohtamisen painopiste siirtyy entisestään varhaisempaan ennakointiin. Yhden kumppanin malli tuo Componentalle tasapuolisuutta riippumatta toimipaikasta, mikä helpottaa myös raportointia.

“KOHO:n avulla säästimme merkittävästi aikaa, sillä vaatii paljon paneutumista osata vertailla asioita keskenään ja johtaa projektia. Hankkeen aikana opimme myös, että työterveyshuollon alan säädökset ja toimintamallit ovat kankeita: erilaisia kuin mihin olemme tottuneet. Tiina osasi selventää meille asioita ja toisaalta pitää huolta, että teemme oman osamme työstä”, Componentan COO Pasi Mäkinen kuvailee.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmalla vaikuttavuutta

Jotta kilpailutuksessa luvatut asiat saataisiin käytäntöön, Componenta ja KOHO laativat yhdessä työterveyshuollon kumppanin kanssa toimintasuunnitelman. Ensin käytiin läpi Componentan tarpeet, painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi mietittiin, millaisia muutoksia toimialalla ja Componentalla on tulossa ja vaikuttavatko ne henkilöstön työkykyyn ja -hyvinvointiin.

Tämän jälkeen listattiin työterveyden ja työyhteisön keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Lopputuloksena syntyi konkreettinen suunnitelma, jossa toimenpiteet on aikataulutettu ja vastuutettu ja joiden edistymistä seurataan HR:ssä ja johdossa. Johdolle luotiin kompakti tulosmittaristo ja HR:n ohjaustaulua täydennettiin prosessimittareilla, jotka kuvastavat sovittujen toimenpiteiden ja toimintakäytäntöjen toteutumista.

Samalla käytiin läpi työterveyshuollon keskeiset prosessit, kuten työpaikkaselvitys- ja terveystarkastuskäytännöt ja tarkennettiin sekä parannettiin vanhoja toimintatapoja.

KOHOn Tiina Kesti arvioi hankkeen erityisen onnistuneeksi, sillä kilpailutuksen jälkeen edettiin suoraan toiminnan suunnitteluun. Tärkeää oli myös Componentan johdon kiinnostus ja aktiivisuus työkykyjohtamisen kokonaisuuteen.

“Työterveyspalvelut ovat merkittävä investointi henkilöstöön ja tässä hankkeessa se sai arvoisensa painoarvon. Componentan johtajat ja HR toivat selkeästi esille yhtiön tarpeet ja tahtotilan – haastaen sopivasti palveluntuottajia. Minulle jäi erittäin hyvä kuva yrityksen kulttuurista; henkilöstön edustajia ja työsuojeluorganisaatio otettiin mukaan kilpailutuksen eri vaiheissa ja työterveyspalvelun kattavuuteen haluttiin aidosti satsata”, kiteyttää Kesti.

Viimeisimmät artikkelit