Case BRP Finland: Vahvempaa esihenkilötyötä ja tiimityöskentelyä nopeassa kasvussa

loka 6, 2022 | Blogi, Työkykyjohtaminen

Rovaniemen moottorikelkkatehdas, BRP Finland, valitsi KOHO Consultingin työkykyjohtamisen kumppanikseen. Tavoitteena oli kehittää henkilöstön hyvinvointia paneutumalla erityisesti esihenkilötyön ja tiimityöskentelyn kehittämiseen.

 

Euroopan ainoa moottorikelkkatehdas, BRP Finland on osa kanadalaista pörssiyhtiötä, Bombarbier Recreational Productsia (BRP). Kyseessä on maailman johtava motorisoitujen vapaa-ajan ajoneuvojen, propulsiomoottoreiden ja veneiden valmistaja pian 80 vuoden kokemuksella. Globaali konserni työllistää 20 000 ihmistä.

BRP Finland on panostanut työkykyjohtamiseen muun muassa varhaisen tuen mallilla ja työnohjauksen keinoin. Henkilöstökyselyissä nouseviin teemoihin oli pystytty vastaamaan osittain, mutta pysyvää muutosta ei ollut syntynyt.

“Huomasimme, että lähestymistapamme oli ollut vääränlainen. Puhuimme koko työyhteisöstä, vaikka kaikilla tiimeillämme on hyvin erilainen todellisuus, jossa painottuvat erilaiset tarpeet”, kertoo Mari Kumpu, BRP Finlandin henkilöstöpäällikkö.

BRP Finland valitsi uuteen strategiaansa kaksi kehityssuunta, esihenkilöiden ja tiimien kehittämispolun, joiden toteuttamiseen saatiin merkittävää tukea KOHO Consultingin Tiina Kestiltä.

“Tiinalla on laaja osaaminen hyvinvoinnista ja johtamisesta. Hän auttoi meitä tuottamaan sisältöä valitsemiimme osa-alueisiin ja kirkastamaan tavoitteitamme.”

Esihenkilöiden kasvupolkuun kuuluivat KOHO:n toteuttamat 360 astetta -kartoitukset, valmennuspäivät, tietoiskut koko henkilöstölle sekä sparraus henkilö- sekä tiimikohtaisten kehittymissuunnitelmien tekoon.

Tiimien kehittämispolkua puolestaan lähestyttiin työpajatyöskentelyllä, jossa jokainen tiimi laati tiekartan oman työn sujuvuuden kehittämiseksi. Työpajassa myös perehdyttiin toisten tiimien tiekarttoihin ja yhteistyöhön tiimien välillä.

Kehityssuunnitelmien toteuttamisessa korostui esihenkilön fasilitointitaitojen rooli.

“Tiina on mahtava keskustelun herättelijä ja fasilitoija, minkä saimme kokea workshopeissa ja luennoissa. Hän sparrasi myös esihenkilöitämme, jotka kaipasivat tukea omissa fasilitointitaidoissaan”, Kumpu kertoo.

Henkilöstökyselyiden perusteella yhteistyö on tuottanut tulosta: henkilöstön sitoutuminen on aiempaa korkeammalla tasolla. Lisäksi tiimit ovat ottaneet uusia käytäntöjä arjen työskentelyynsä. Oivalluksia syntyi pienistä asioista, kuten siitä, mihin jokainen työntekijä tai esihenkilö voi itse vaikuttaa. Yksi näistä asioista oli tiedonkulku.

“Nopeasti kasvavan yrityksen sisäisessä viestinnässä on kehitettävää. Tiina oivallutti meidät siitä, kuinka tietoa ei tarvitse jäädä kuitenkaan odottelemaan, vaan jokaisella on mahdollisuus muuttaa asioita ja olla itse aloitteellinen”, pohtii Kumpu.

Tiimien kehittymissuunnitelmat ja niiden esittelytapa vakiintuivat BRP Finlandin pysyväksi konseptiksi, jota toteutetaan pari kertaa vuodessa. Se on otettu niin ikään työkaluksi johtoryhmälle.

“KOHO Consulting on meille luonteva ja luotettava kumppani, joka on tuonut paljon konkretiaa kehitystyöhömme, ja myös nostanut esille käytäntöjämme, joista kannattaa olla ylpeä. Saamme  lisäksi oivaa vertaissparrausta ja benchmarkkia johtamisen kehittämiseen entisestään, kun toisen yrityksen johtoryhmä tulee meille vierailulle Tiinan aloitteesta.” 

Viimeisimmät artikkelit