Case ARE – Tehokkaampi ja yhtenäisempi työterveyshuollon yhteistyö

syys 18, 2023 | Blogi, Työterveysyhteistyö

KOHO Consulting auttoi ARE:a kehittämään työterveyshuollon yhteistyötä. KOHO Consultingin tekemän nykytila-analyysin ja ehdotusten pohjalta ARE:n oli helppo alkaa rakentamaan uudenlaista toimintatapaa ja tukea työntekijöidensä kestävää työtä entistä tehokkaammin.

 

Suomalainen perheyritys, ARE, tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon ja huoltoon, huollosta modernisointiin ja korjausrakentamiseen. ARE panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin ja kestävän työn kulttuuriin: fyysisesti kuormittavassa työssä korostuvat työturvallisuuden merkitys sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy. Myös työssä jaksaminen ja tuki mielen hyvinvoinnin asioissa ovat ARE:lla tärkeitä työkykyjohtamisen osa-alueita.

ARE halusi kehittää työterveyshuollon yhteistyötään panostamalla siihen, että työterveyshuolto on valtakunnallisesti tasalaatuista ja työkykyjohtaminen vaikuttavampaa. Kilpailutuksen kautta KOHO Consulting valikoitui tueksi kehityshankkeeseen.

“Pohdimme paljon, miten toteuttaisimme työterveyshuollon muutos- ja kehitystarpeet. KOHO:lta saimme vahvaa näkemystä ja osaamista siihen, miten voimme tehdä kehitystyön nykyisen kumppanimme kanssa. Heidän laaja-alainen kokemuksensa, asiantuntijuutensa ja kyky projektoida hanke vakuutti alusta asti. Lisäksi he olivat muotoilleet osaamisensa hyvin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi”, kertoo Laura Alalauri, ARE:n työkykypäällikkö.

Ensitöikseen KOHO tutustui ARE:n työterveysyhteistyön toimintamalleihin ja työkykyjohtamisen käytäntöihin, sekä haastatteli eri henkilöstöryhmiä ja työterveyden asiakasvastaavia. Ulkopuolisella tarkastelulla pystyttiin muodostamaan tilannekuva vahvuuksista sekä pureutumaan syvemmälle kehitystä vaativiin teemoihin.

“Analyysi vahvisti niitä käsityksiä, joita meillä jo oli. KOHO Consultingin ammattilaiset pääsivät syvemmälle teemoihin ja rikastuttivat näkökulmiamme merkittävästi. He esittivät kysymyksiä työterveyshuollosta, joita emme itse olisi osanneet huomioida”, kertoo Alalauri.

Asiakkuuden johtaminen ja resursointi, valtakunnallisuus ja asiakaskokemus sekä sopimukselliset näkökulmat, kuten kustannusten ennustettavuus, nousivat pääteemoiksi analyysin myötä. Valtakunnallisena toimijana ARE haluaa erityisesti panostaa paikalliseen yhteistyöhön ja huolehtia yhdenmukaisista yhteistyön foorumeista ja vaikuttavasta työterveysyhteistyöstä.

Analyysin jälkeen istuttiin alas ARE:n työterveyshuollon kumppanin kanssa ja käytiin jäsennellysti läpi yhteistyön kehitystarpeita. KOHO osallistui aktiivisesti keskusteluun ja antoi omat suosituksensa, joiden pohjalta voitiin edetä jouhevasti sopimusneuvotteluihin. Parhaillaan ARE työstää uutta työterveysyhteistyön toimintasuunnitelmaa yhteistyössä työterveystiimin kanssa.

“Ehdotusten pohjalta aloimme rakentaa uudenlaista toimintatapaa, joka koskettaa koko organisaatiotamme. Tavoitteenamme on saada työterveyshuollon asiantuntijoilta entistä parempi tuki esihenkilötyölle työkykyjohtamisen teemoissa. Uudistamme parhaillaan myös työpaikkaselvityksiä ja tavoittelemme tässäkin parempaa vaikuttavuutta. Ennakoivan työkykyjohtamisen painotus, aktiivinen varhaisen tuen mallin käyttö ja mahdollisuudet työn muokkaukseen työuran eri vaiheissa ovat meillä jatkossakin kestävän työn onnistumisen edellytyksiä”, kertoo Alalauri.

KOHO Consulting vei hanketta aktiivisesti eteenpäin ja toi paljon uusia näkökulmia työterveysyhteistyön kehittämiseen.

“Emme olisi saaneet näin vaikuttavaa tekemistä ilman KOHO:n asiantuntemusta ja lisäkäsiä. He huolehtivat jäsennellystä projektista ja antoivat paljon uusia näkökulmia. KOHO on aktiivinen läpiviejä ja ajatusten haastaja, jota on helppo suositella kumppaniksi muillekin”, arvioi Alalauri.

Viimeisimmät artikkelit