Työterveyspalvelun uudistaminen kilpailuttamalla
Työterveyspalvelun kilpailuttamisella haetaan usein kustannussäästöjä ja laadukkaampaa palvelua. Yhä useammin palvelua halutaan täydentää terveysturvavakuutuksella. KOHO on kehittänyt kymmenen toimintavuotensa aikana työterveyshuollon kilpailutukseen mallin ja työkalut, jotka varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Tunnemme myös vakuuttamisen ratkaisut työterveyspalvelun lisäelementtinä.

KOHOn malli


Kun kilpailutamme työterveyshuoltonne, lähtökohtana on:

Liiketoimintalähtöisyys: Työterveyshuollolle asetetaan tavoitteet asiakkaan liiketoiminnan mukaan.

Läpinäkyvyys: Työterveyspalveluiden ostaminen, vertailu ja haastaminen on vaikeaa. KOHOn asiantuntijat tuovat kilpailutukseen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kokonaisuuden kustannusten sekä palvelusisällön arviointiin.

Laadukkuus: Olemme työterveyden syväosaajia ja tuomme kilpailutukseen ammattimaisuutta. Tunnemme työterveyspalvelut läpikotaisin ja yhteistyössä kanssamme myös asiakas oppii niistä paljon.

Kilpailutuksen toteutus


1. Tilannekuvan rakentaminen ja tarjouspyynnön laatiminen

  • Rakennamme käsityksen liiketoiminnan tarpeista, henkilöstön työkykytilanteesta ja riskeistä sekä työterveysyhteistyön nykytilasta ja kustannustasosta.
  • Kartoitamme mihin toiminnasta nouseviin haasteisiin ja riskeihin haluamme työterveyspalvelun vastaavan.
  • Mitkä ovat kriittisiä pisteitä, joissa työterveyden on ehdottoman tärkeä onnistua?
  • Kuinka palvelu voidaan toteuttaa laadukkaasti mutta kustannustehokkaasti?

2. Tarjousten vertailu ja valinta

  • Tarjousten sisältöä ja kustannuksia arvioidaan laadittujen kriteerien valossa.
  • Vertailussa haastattelemme ja haastamme palveluntuottajia.
  • Autamme asiakasta valitsemaan parhaan kumppanin.

3. Sopimus ja yhteistyön käynnistys

  • Neuvottelemme asiakkaan rinnalla selkeän sopimuksen, jonka molemmat osapuolet ymmärtävät samalla tavalla. Hyvä sopimus mahdollistaa yhteistyön häiriöttömän jatkumisen ja estää ikävät yllätykset.
  • Yhteistyön haltuunotossa varmistamme, että yhteiset käytännöt, työkalut ja tietojärjestelmät toimivat ja palvelut ovat käyttövalmiina sovitusti.

Kilpailutuksen lopputuloksena on uusi sopimus, joka on tärkeää saada myös toteutukseen. Olemme tarvittaessa mukana toimintasuunnitelman tekemisessä. Näin varmistamme, että sovitut asiat siirtyvät käytännön toiminnaksi.

Autamme myös rakentamaan ohjausryhmätyöskentelyyn tuloskortin, mittarit ja raportoinnin, jolla yhteistyön vaikuttavuutta voidaan jatkossa arvioida.

Ota yhteyttä


Ota meihin yhteyttä ja tehdään yhdessä lisää työkykyisiä päivä!