24.10.2019 | Tiina Kesti | Valmennukset

Työkykyjohtaminen käytännön teoiksi

Työkykyä tukee tutkitusti hyvä ja kannustava johtaminen. Esimies voi omalla toiminnallaan vahvistaa kokemusta työn oikeudenmukaisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Näillä tekijöillä on selkeä yhteys työkykyyn ja työhaluun. Työelämän laadun parantaminen työtä sujuvoittamalla ja esimiestyötä parantamalla vähentää sairauspoissaoloja vielä todennäköisemmin kuin elämäntapojen remontointi.

Esimiestyön merkitys ja linjakkuus korostuu työn jatkuvien muutosten pyörteissä. Esimiehiltä vaaditaan entistä enemmän läsnäoloa ja valmentajan taitoja. Työkykyyn ja työhaluun liittyvät muutokset on tunnistettava ajoissa ja huoliin on uskallettava tarttua aktiivisesti ja varhain. Esimiehen oma työvire ja tasapaino ratkaisevat onnistumisen: Väsyneestä pomosta ei ole iloa kenellekään. Myös työntekijöiden on osattava hallita oman kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa.

Tyypillisiä teemoja esimiesvalmennuksissamme ovat:

  • Haasteelliset tilanteet ja niiden puheeksi otto sekä aktiivinen varhainen välittäminen
  • Työn sujuvoittaminen ja häiriökuormituksen vähentäminen
  • Fasilitointitaidot: Miten osallistan, oivallutan ja saan kaikki mukaan työn kehittämiseen?
  • Onnistumisten johtaminen valmentavalla otteella
  • Itsensä johtaminen sekä oman energian ja palautumisen hallinta
  • Työkyvystä huolehtiminen muutospyörteisessä työympäristössä

KOHO Consultingin valmennuksia toteuttavat kokeneet asiantuntijat ja valmentajakumppanit. Valmennuksille on leimallista käytännönläheisyys ja innostavuus. Tavoitteena on oppien siirtyminen arkijohtamiseen. Olemme onnistuneet, kun esimiehet saavat työkaluja ja varmuutta omaan toimintaansa. Valmentajat ovat itse tehneet esimiestyötä ja tietävät siis, mistä puhuvat.

Todellinen työn sujuvuusloikka syntyy hyvällä arkijohtamisella.

Parempaa esimiestyötä – vähemmän saikkua!

 

Tiina Kesti

Muuta blogissa

Vaihda mutu riskisynteesiin ja muut askelmerkit työkykyriskien hallintaan HR:lle

HR:n edustajana olet avainasemassa tukemassa johtoa työkyvyn johtamisessa tietoon perustuen Tiedämme, että organisaatiot, joiden työkyvyttömyyden kustannukset ovat matalat, tunnistavat ennalta tai ajoissa ”riskiryhmät”, jotka hyötyvät tuesta ja tekevät kohdennettuja toimenpiteitä...

Lue lisää

CASE KIRKON PALVELUKESKUS: Sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa

KOHO Consulting toimi asiantuntijana Kirkon palvelukeskuksen eli tuttavallisemmin Kipan työhyvinvointihankkeessa Läsnäjohtaminen Kipassa – sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa. Työsuojelurahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen. Miksi etätyötä ja -johtamista haluttiin kehittää? Kun Kirkon...

Lue lisää

CASE DIGITA: Uutta ryhtiä työterveysyhteistyöhön

Digita valitsi KOHO Consultingin kumppanikseen työkykyjohtamisen kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena oli tehostaa yrityksen työterveyspalveluita ja edistää käytäntöjä sekä mittareita henkilöstön työkyvyn optimoimiseksi. Digita tarjoaa digitaalisen infrastruktuurin palveluita matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille,...

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia siitä, miten se tehdään toisin! Loikka työterveyden toimintasuunnitelmasta työpaikan työterveyssuunnitelmaan

KOHO Consulting Oy:n johtava työkykyasiantuntija Tiina Kesti ja IKEA Oy:n Health and Wellbeing Leader Kati Horttanainen olivat puhumassa HENRY ry:n webinaarissa 29.10.2020 työterveyshuollon toimintasuunnitelman eli tosun uudistamisesta. Tästä aiheesta lisää...

Lue lisää
Blogiarkisto