24.10.2019 | Tiina Kesti | Työkykyjohtaminen

Työkykyjohtaminen käytännön teoiksi

Työkykyä tukee tutkitusti hyvä ja kannustava johtaminen. Esimies voi omalla toiminnallaan vahvistaa kokemusta työn oikeudenmukaisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista – näillä on selkeä yhteys työkykyyn ja työhaluun. Työelämän laadun parantaminen työtä sujuvoittamalla ja esimiestyötä parantamalla vähentää sairauspoissoloja vielä todennäköisemmin kuin elämäntapojen remontointi.

Esimiestyön merkitys ja linjakkuus korostuu työn jatkuvien muutosten pyörteissä. Esimiehiltä vaaditaan entistä enemmän läsnäoloa ja valmentajan taitoja. Työkykyyn tai työhaluun liittyvät muutokset on tunnistettava ajoissa ja uskallettava tarttua huoliin aktiivisesti ja varhain. Esimiehen oma työvire ja tasapaino ratkaisevat onnistumisen- väsyneestä pomosta ei ole iloa kenellekään. Myös työntekijöiden on ostattava hallita oman kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa.

Tyypillisiä teemoja esimiesvalmennuksissamme ovat:

  • haasteelliset tilanteet; puheeksi otto ja aktiivinen varhainen välittäminen
  • työn sujuvoittaminen ja häiriökuormituksen vähentäminen
  • fasilitointitaidot- miten osallistan, oivallutan ja saan kaikki mukaan työn kehittämiseen
  • onnistumisten johtaminen valmentavalla otteella
  • itsen johtaminen ja oma energian ja palautumisen hallinta
  • työkyvystä huolehtiminen muutospyörteisessä työssä

 

Valmennuksia toteuttavat koholaiset kokeneet asiantuntijat ja valmentajakumppanit. Niille on leimallista käytännönläheisyys, sekä innostavuus – tavoitteena on oppien siirtyminen arkijohtamiseen. Olemme onnistuneet, kun esimiehet saavat työkaluja ja varmuutta omaan toimintaansa. Valmentajat ovat itse tehneet esimiestyötä ja tietävät siis, mistä puhuvat.

Todellinen työn sujuvuusloikka syntyy hyvällä arkijohtamisella. Parempaa esimiestyötä- vähemmän saikkua!

 

Lisää aiheesta

Sparraamme työkykyjohtamisen tulokselliseksi

Työkykyjohtamisessa on onnistuttu, kun työt sujuvat eikä työ vaaranna terveyttä vaan lisää sen tekijöiden hyvinvointia. Vain riittävän työkykyinen henkilöstö voi saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Työkykyjohtamisen sparraus tähtää aina henkilöstön aikaansaannoskyvyn lisäämineen...

Lue lisää
Blogiarkisto