KOHO Consulting ja Aon yhteistyöhön suomalaisen työkykyjohtamisen kehittämiseksi

touko 12, 2020 | Blogi, Työkykyjohtaminen

Käsillä on työkykyjohtamisen uusi aikakausi. Työkykytoiminnan vanhassa ajassa riittivät virkistyspäivät, liikuntasetelit ja henkilöstökysely kerran vuodessa. 2020- luvulla työkykyjohtamisesta tulee merkittävä strateginen elementti. Tuleva vuosikymmen näyttää, että yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa olla johtamatta työkykyä.

”Työelämän uudistumistahti on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Asiakasyritystemme näkökulmasta jatkuvan muutoksen tila aiheuttaa kovia paineita organisaatioille suoriutua tärkeimpien resurssien eli henkilöstön työkyvyn, työhalun ja osaamisen varmistamisessa” toteaa Tiina Kesti, Partneri, KOHO Consultingilta.

”Myös taloudellinen intressi on valtava. Suomen yksityissektorilla tekemättömän työn kustannusten arvioidaan olevan n. 3,6 miljardia euroa vuodessa. Kustannus muodostuu suorista sairauspoissaolokustannuksista, TyEL -työkyvyttömyysmaksuista, työtapaturmavakuutuksen maksusta sekä työterveyden kustannusten omaosuudesta”, sanoo Janne MyllymäkiAon Finlandin henkilöstöratkaisuiden johtaja.

2020- luvun työkykyjohtamisen rima on korkealla ja siinä menestyjiä yhdistää sarja onnistumisia:

 • Työkyky on asetettu yhdeksi strategiseksi prioriteetiksi – se näkyy tavoitteina, mittareina, raportointina ja investointeina, sekä johtamisvastuiden määrittelynä
 • Työkyky näkyy johdon toiminnoissa suunnitelmina, tavoitteina, konkreettisina toimenpiteinä ja valittuina painopisteinä
 • Työkyky näkyy HR:n ja esimiesten käytännöissä, joihin on määritelty selkeät vastuut ja yhteiset tavat toimia
 • Työkyvyn kumppanuuksiin ja tukitoimiin on panostettu; työterveys- ja työsuojeluyhteistyö on tiivistä, henkilöstöedut ovat kilpailukykyisiä, ja terveyttä tukeviin elintapoihin kannustetaan

HAASTA KUMPPANIT TASONNOSTOON

Työkykyjohtamisen ”sisäpeli” on ratkaisevaa, mutta merkittävä rooli työkykyjohtamisessa on myös yrityksen yhteistyökumppaneilla, kuten työterveyspalveluilla, eläkeyhtiöllä ja työtapaturmavakuuttajalla.

Erityisen työlääksi yritykset kokevat työterveyspalveluiden johtamisen. Työterveys on kuitenkin tärkein työkykykumppani ja suurin investointi työkykyyn yrityksen näkökulmasta. Yhteistyön keskiössä tulee olla organisaation työkykyriskit- ja tarpeet sekä niihin oikein kohdistetut toimenpiteet, erityisesti työkykyongelmien ennaltaehkäisy.

Esimerkiksi työterveyden kilpailutuksessa onkin osattava arvioida hintojen ohella myös palvelun sisältöä ja toiminnan laatua. Lisäksi markkinoilla tapahtuvan konsolidaation myötä aitoja vaihtoehtoja on vähän ja niiden välisiä eroja on vaikea eritellä.

”Juuri tähän haasteeseen pyrimme yhteistyöllämme vastaamaan!” sanoo Janne, ja jatkaa: ”Yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme riippumattoman ja asiantuntevan neuvottelukumppanin, jolla on kyky arvioida, vertailla ja haastaa potentiaalisia yhteistyötahoja niin laadullisilla kuin numeerisilla mittareilla”.

”Aina ei ole tarve uudistaa kilpailuttamalla, vaan usein on järkevämpää tehostaa kumppanuutta nykyisen työterveystoimijan kanssa. Siinä tulemme mukaan yrityksen rinnalle rakentamaan ja johtamaan vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä, jonka tuloksia pystytään mittaamaan”, kertoo Esko Piirainen, Partneri, KOHO Consultingilta.

Osana työkykykumppanien kokonaisuutta ovat myös vakuutusyhtiöt. Potentiaalisten vakuutusyhtiöiden valinnassa Suomessakin jo 25 vuotta toiminut vakuutusmeklari Aon täydentää KOHOn  osaamista tuomalla pitkän kokemuksen lisäksi markkinatietoa sekä vakuuttamisen syväosaamista.

”Meidän numeronmurskaustaidot yhdistettynä Koholta löytyvään osaamiseen koko työkykyjohtamisen ketjun vahvistamisesta mahdollistaa Asiakkaillemme entistä valistuneemman päätöksenteon. Kokonaisuudessaan tällä osaajaryhmällä, sen kokemuksella ja aivokapasiteetilla saadaan ratkaistua hyvinkin monimutkaisia asiakashaasteita!” innoitsee Janne.

KOHOn ja Aonin kanssa luot yrityksellesi työkykyjohtamisesta kilpailuetua seuraavin hyödyin:  

 1. Työkykyjohtamisen one-stop-shop
  • Työterveys- ja vakuutusratkaisujen kokonaisuuden optimointi yhdeltä, puolueettomalta toimijalta säästäen yrityksen aikaa ja rahaa.
 2. Varmistamme hyödyn ja kotiutamme vaikutukset
  • Toimimme yrityksesi edunvalvojina, jotta kilpailutuksessa tai tehostamisessa sovitut tavoitteet saadaan todennetusti maaliin.
 3. Saatte käyttöönne työkykyjohtamisen vahvimmat ja kokeneimmat asiantuntijat
  • Tuomme alan parhaat käytännöt ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyksenne rohkeasti ja raikkaasti.

LYHYESTI 

Koho Consulting Oy – www.kohoconsulting.fi
KOHO Consulting on liiketoimintalähtöiseen työkykyjohtamiseen erikoistunut yritys, joka mahdollistaa lisää työkykyisiä päiviä. Olemme asiantuntevin työterveysyhteistyön uudistaja ja tehostaja ja näkemyksellinen työkykyjohtamisen sparraaja. Aonin kanssa yhdessä pystymme kehittämään yrityksille ylivertaisia työkykykumppanuuksia ja niiden tuloksena parempaa kilpailukykyä sekä kasvua.

Aon Finland Oy – www.aon.com/finland
Aon on maailman johtava yritysjohtajien neuvonantaja vakuuttamisessa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöetuuksissa. Aonin liiketoiminta on organisoitu maailmanlaajuiseksi verkostoksi, joka toimii 120 maassa, ja jossa työskentelee 50 000 asiantuntijaa. Yhdessä KOHOn kanssa kykenemme auttamaan asiakkaitamme vielä laaja-alaisemmin henkilöriskeihin liittyvien ratkaisuiden tiimoilta.

 

Lisätietoa antavat:
Esko Piirainen – if.gn1695429356itlus1695429356nocoh1695429356ok@ok1695429356se1695429356 – 050 4961 181
Janne Myllymäki – if.no1695429356a@ika1695429356mylly1695429356m.enn1695429356aj1695429356 – +358 (0)201 266 389

Viimeisimmät artikkelit