24.10.2019 | Tiina Kesti | Työterveysyhteistyö

Kilpailuttamisen toteutus

Työterveysyhteistyön kilpailuttamisella haetaan usein kustannussäästöjen sekä laadukkaampaa palvelua. Yhä useammin palvelua halutaan täydentää terveysturvavakuutuksella. KOHO on kehittänyt kymmenen toimintavuotensa aikana työterveyshuollon kilpailutukseen mallin ja työkalut jotka varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Tunnemme myös vakuuttamisen ratkaisut työterveyspalvelun lisäelementtinä.

KOHON MALLI

Kun me kilpailutamme työterveyshuoltosi, lähtökohtana on

  • LIIKETOIMINTALÄHTÖISYYS: tavoitteet työterveyshuollolle asetetaan organisaation liiketoiminnan mukaan juuri oman työpaikan lähtökohdista käsin
  • LÄPINÄKYVYYS: työterveyspalveluja on vaikea ostaa, vertailla tai haastaa. Kohon asiantuntijat tuovat kilpailutukseen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, joka auttaa sekä kustannusten että palvelun sisällön arviointia
  • LAADUKKUUS: KOHOlainen on työterveyden asiantuntija, joka tuo kilpailutukseen ammattimaisuutta ja vankkaa osto-osaamista. Tunnemme työterveyspalvelut perinpohjin ja yhteistyössä kanssamme myös asiakas oppii!

Kilpailutuksen toteutamme seuraavasti

Osuvan tilannekuvan rakentaminen ja tarjouspyynnön laatiminen

Tilannekuvassa rakennamme käsityksen liiketoiminnan tarpeista, henkilöstön työkykytilanteesta ja riskeistä sekä työterveysyhteistyön nykytilasta ja kustannustasosta. Mihin toiminnasta nouseviin haasteisiin ja riskeihin haluamme työterveyspalvelun vastaavan? Kuinka paljon olemme valmiita satsaamaan palveluun?

Mitkä ovat kriittisiä pisteitä, joissa työterveyden on ehdottoman tärkeä onnistua?

Tarjousten vertailu ja valinta

Tarjousten sisällön ja kustannusten arviointi helpottuu, kun kriteerit ovat selkeitä.

Vertailussa haastattelemme ja haastamme ja autamme valitsemaan parhaan kumppanin.

Sopimus ja yhteistyön käynnistys

Neuvottelemme asiakkaan rinnalla selkeän sopimuksen, jonka molemmat osapuolet ymmärtävät samalla tavalla.Hyvä sopimus mahdollistaa yhteistyön häiriöttömän jatkumisen ja estää ikävät yllätykset.Yhteistyön haltuunotossa varmistetaan, että yhteiset käytännöt, työkalut ja tietojärjestelmät toimivat ja palvelut ovat käyttövalmiina.

Tarvittaessa osallistumme vielä ensimmäiseen toimintasuunnitelmapalaveriin jossa varmistamme, että sovitut asiat siirtyvät käytännön toiminnaksi.
Autamme myös rakentamaan ohjausryhmätyöskentelyyn tuloskortin ja mittarit sekä raportoinnin, jolla yhteistyön vaikuttavuutta voidaan jatkossa arvioida.

 

Lisää aiheesta

Tehdään se toisin! Loikka työterveyden toimintasuunnitelmasta työpaikan työterveyssuunnitelmaan

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman eli tuttavallisemmin tosun uudistamistarve on syntynyt yritysten tuskastumisesta nykyiseen suunnitelmaan. Turhaumia aiheuttavat sekä massiiviset ja jäykät suunnitelmapohjat että suunnittelun prosessi. Halusimme lähteä ravistelemaan tuota yhtälöä ja kääntämään sitä...

Lue lisää

Millaista on aloitteellinen työterveysyhteistyö parhaimmillaan- työterveyden mahdollisuuksia positiiviseen ilahduttamiseen

Kävin taas tällä viikolla useita keskusteluja työterveyshuollon yhteistyön kipupisteistä yritysten kanssa. Yksi säännöllisesti esille nouseva asia on HR:N ja esimiesten toive siitä, että työterveyshuolto olisi aktiivisempi ja aloitteellisempi kanssakäymisessä. Ekstrovertimpi...

Lue lisää

Työterveys tehokkaammaksi

Kilpailutuksen sijaan yhteistyötä voidaan kehittää uudelle tasolle nykyisen kumppanin kanssa.  Palvelumme auttaa tehostamaan yhteistyön sisältöä, kustannuksia ja tuloksia. Kokemuksemme mukaan tehostamisen mahdollisuuksia on sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon toiminnoissa ja...

Lue lisää

Vakuutukset työterveyden täydentäjänä

Yrityksille markkinoidaan ns. terveysturvavakuutuksia hyvin aktiivisesti suoraan vakuutusyhtiön toimesta tai työterveyspalvelun toimijan kautta osana työterveyspalvelua. Mitenkä vakuutuksilla laajennetaan tai täydennetään työterveyttä ennalta sovittuun hintaan kustannustehokkaasti? Palvelussamme selvitämme tämän seuraavien vaiheiden...

Lue lisää
Blogiarkisto